Årets ledstjärna bland 6 600 medarbetare

Coor Service Management utser varje år en medarbetare till Årets ledstjärna. Utmärkelsen tilldelas en medarbetare i Coor som personifierar bolagets värderingar. Årets ledstjärna är Pär Aulin i Helsingborg. 

I Coor arbetar cirka 6 600 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgien, Ungern, Polen och Estland. Årets ledstjärna koras av koncernledningen och ges till en medarbetare som representerar bolagets värderingar på ett föredömligt sätt. 

Pär Aulin arbetar som plåtslagare på Coor i Helsingborg. I motiveringen står bland annat att Pär genom sitt proaktiva synsätt har lyckats leverera kreativa tekniska lösningar som har bidragit till att reducera kundens produktionsbortfall, samtidigt som förbättringarna har varit ekonomiskt fördelaktiga för kunden.

– Pär har en förmåga att snabbt sätta sig in i kundens problem och på ett enkelt sätt kommunicera lösningar även på ett avancerat tekniskt problem. Detta gör honom till kundens förstahandsval, och han inspirerar sina kollegor att göra ett bättre jobb, säger Mats-Åke Tunelid, regionchef. 
Priset för Årets Ledstjärna är en resa för två till en nordisk huvudstad.  

– Genom att uppmärksamma medarbetare som Pär Aulin vill vi visa marknaden att vi menar allvar i att ha den bästa kundservicen i Norden och uppmuntrar alla medarbetare att göra det lilla extra för kunden, säger Rikard Wannerholt, chef för verksamhetsutveckling, från Coors koncernledning.  

Om Coors ledstjärnor
Grunden i Coors arbete med en gemensam företagskultur är tre ledstjärnor, som vägleder i det dagliga arbetet i förhållande till kunder och kollegor. Ledstjärnorna baseras på vad våra kunder uppskattar i serviceleveransen. Ledstjärnorna är Vi ser lite längre, Vi är lyhörda och Vi skapar framgång