Resultatet av årets miljögranskning

För fjärde året i rad har Coor Service Management genomfört en miljögranskning av den service som utförs i kundernas verksamheter med hjälp av det egna miljöverktyget Coor Green Services. Av de 125 verksamheter som granskats uppnådde 69 silvernivå och 28 guldnivå.

För fjärde året i rad har Coor Service Management genomfört en miljögranskning av den service som utförs i kundernas verksamheter med hjälp av det egna miljöverktyget Coor Green Services. Av de 125 verksamheter som granskats uppnådde 69 silvernivå och 28 guldnivå.

Miljögranskningen visar att många av kunderna förbättrat sin miljöprestanda jämfört med föregående år, trots att färre kunder klarat kriterierna för silver- och guldnivå. Förklaringen till det ligger i att kriterierna inför 2013 har skruvats åt ordentligt.

– Coor Green Services är ett dynamiskt verktyg, och vi ökar därför kraven i takt med utvecklingen. Målsättningen är att verktyget ska utmana och sporra våra kunder att hela tiden välja mer miljövänliga lösningar. Kriterierna för guld- och silver ska vara utmanande – men inte omöjliga att uppnå, säger Mikael Karlsson, samordningsansvarig EHSQ på Coor-koncernen.

Utmärkelsen Coor Green Services innebär att merparten av de servicetjänster som utförs i kundens kontor, fastighet eller anläggning utförs på ett miljövänligt sätt. Verktyget uppskattas av kunderna och är unikt i den mening att det täcker alla de tjänster som Coor levererar – inte bara enstaka produkter eller tjänster.

– Vi försöker på många sätt att värna om och ta ansvar för miljön, och Coor Green Services är ett mycket viktigt redskap för oss i det arbetet. Det hjälper oss att på ett strukturerat sätt föra en konkret diskussion med våra kunder om miljöförbättringar, och det är glädjande att våra kunder upplever granskningen så positivt. Många av våra kunder har höga miljöambitioner och vi måste kunna leva upp till de krav de ställer på oss som en ansvarstagande leverantör, säger Mikael Karlsson.

Varje år utser också Coor i Sverige "Årets Miljöstjärna". Utmärkelsen går till en kund som utmärkts sig särskilt inom miljöområdet, och tillkännages i samband med en prisceremoni i maj.

De 28 kontor/anläggningar som 2013 uppnådde Coor Green Services Gold var:

 • DNA, DNA Talo
 • Ericsson, Kumla
 • Ericsson, Katrineholm
 • Ericsson, Borås
 • Ericsson, Linköping
 • Ericsson, Copenhagen
 • Ericsson, Jorvas
 • EVRY Solna
 • ICA Helsingborg
 • ICA Solna
 • ICA Sundbyberg
 • ICA Västerås Mimer
 • Iisalmen kaupunki
 • Kemira, Oulu
 • Kiinteistö Oy Opetustalo
 • Lappia, Kemi
 • Lappia, Tornio
 • NCC Solna
 • Oulun kaupunki
 • Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry
 • Oulun yliopisto
 • Skanska Fastighet, Sverige Region Öst
 • Skanska, Norge
 • Statoil, Harstad
 • Technopolis, Kuopio
 • Trafikverket Fastighet
 • Vasakronan, Kista
 • Vasakronan, Stockholm

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Karlsson, Samordnare EHSQ Coor Service Management
+46 8 553 966 24
mikael.karlsson@coor.com

Åsvor Brynnel, Hållbarhets- och Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04
asvor.brynnel@coor.com