Tieto förlänger uppdrag med Coor Service Management med sikte på innovation

Det nya uppdraget är gäller leverans av arbetsplatsservice till Tietos kontor på ett 20-tal orter i Sverige och Norge. Kontraktet beräknas omsätta ca 50 MSEK på årsbasis.

Det nya uppdraget är gäller leverans av arbetsplatsservice till Tietos kontor på ett 20-tal orter i Sverige och Norge. Kontraktet beräknas omsätta ca 50 MSEK på årsbasis.

Tieto arbetar i aktivitetsbaserade kontor och avtalet bygger på ett funktionstänk kring serviceleveransen. Själva servicekonceptet är detsamma i Sverige och Norge, men lokala anpassnigar har gjorts för att få optimal service enligt de behov som finns. I Norge har Coor även rollen som ”FM-chef på plats”.

-  Att arbeta med Tieto är både utmanande och utvecklande, säger Ulf Wretskog, VD Coor Sverige. Vi glädjer oss mycket åt att få fortsätta vårt samarbete. Som organisationer matchar vi varandra väl och det är en bidragande faktor till vårt långa samarbete över åren.

Vi är i ständig utveckling och ställer höga krav på service och innovativa lösningar. Vi har en gemensam samsyn med Coor om vad som passar Tieto och vi tycker att Coor bidrar till att utveckla vår verksamhet. Nya initiativ som vi ser fram emot är utbildningen Service i Stjärnklass, miljörevisionen Green Services samt Coors smarta koncept, säger Linda Permbeck, FM-chef Tieto.