Coor Service Management lanserar smart lösning för flyttar

Coor har utvecklat ett webbaserat system, Coor SmartMove, för att förenkla flyttar. Med all information samlad på ett ställe går flyttarna snabbare och kräver mindre administration, och minskar risken för fel.

Coor SmartMove är ett webb- och molnbaserat system, vilket innebär att det inte krävs några komplicerade installationer. I systemet samlas all information om de anställda i en databas, som uppdateras automatiskt efter genomförda flyttar. Det minskar administrationen betydligt, samtidigt som databasen ständigt är aktuell. En annan fördel med systemet är att allt som sker är spårbart och att det är enkelt att ta ut rapporter. För ökad effektivitet och kvalitet är det möjligt att koppla Coor SmartMove till andra HR-system och Space Management-system.

Coor SmartMove kan också användas när skrivare, kopiatorer och annan utrustning ska flyttas. Systemet passar även för att hantera virtuella flyttar, det vill säga administrativa ändringar när någon byter enhet eller kostnadsställe.

- Genomför ett företag 1 000 flyttar om året tar det mycket administrativ tid. Vi såg ett behov hos våra kunder och skapade ett system som underlättar för organisationer med mycket flytt och rörlighet, och det krävs kunskap om var personalen sitter, säger Eric Barclay, verksamhetsutvecklare på Coor Service Management.

Coor SmartMove ingår i en serie smarta lösningar.