Coor går med i regeringsinitiativet 100-klubben

Coor har under de senaste två åren aktivt arbetat för en ökad mångfald och inkludering inom företaget. Nu tar vi ytterligare ett steg i arbetet genom engagemanget i integrationen av nyanlända i 100-klubben.

I oktober 2015 gick regeringen ut med uppmaningen till Svenskt Näringsliv att tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälpas åt att få ut fler nyanlända i arbetslivet, ett av initiativen blev 100-klubben. 100-klubben innebär att företag åtar sig att under en period på tre år ta emot minst 100 praktikanter.

Som ett led i arbetet med mångfald och inkludering har Coor har valt att engagera sig i 100-klubben. Coor är en av de största serviceleverantörerna i Norden och erbjuder stor bredd av tjänster och yrkeskategorier, vilket borgar för goda möjligheter i introduktionen av nyanlända till det svenska arbetslivet.

- Att ta en aktiv roll i integrationen av nyanlända är en viktig uppgift, säger AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige. Vi investerar mellan tre till sex månader i en handledd praktikplats för 100 nyanlända. Det ger en möjlighet för praktikanten att lära sig mer om svensk arbetskultur, få kontakt med näringslivet och bättre chanser till ett jobb. Att ta tillvara på utrikesföddas kompetens och kunskaper på rätt sätt är en stor samhällsutmaning och det känns oerhört positivt att Coor kan hjälpa till i att identifiera möjligheter för fler nyanlända att komma in i arbetslivet, menar Grandin.