Coor Service Management i nytt samarbete med Veidekke avseende skola i Norge

Coor Service Management har ingått ett nytt avtal med byggkoncernen Veidekke avseende ett OPS-projekt (offentlig-privat samverkan) i Norge. Uppdraget innebär att Coor ska ansvara för drift och service på Rykkinn Skole i Bærum utanför Oslo i 25 år.

Det nya avtalet omfattar samordning och ledning av tjänster som driftteknik, vaktmästeri och lokalvård. Kontraktet gäller i 25 år med ett totalt uppskattat kontraktsvärde på cirka 100 MNOK, varav 75 MNOK är fasta abonnemangstjänster. Driften startar i augusti 2016 i samband med att skolan startar.

- Ett OPS-projekt ställer stora kvalitetskrav på såväl byggare som serviceleverantör. Coor har den erfarenhet och kompetens som krävs för denna typ av uppdrag. Detta är vårt första OPS-samarbete med Coor, och vi ser fram mot en professionell leverans och ett gott samarbete, säger Erik Økland, avdelingschef på Veidekke Entreprenør AS.

Under de senaste åren har Coor tecknat ett stort antal kontrakt med nya kunder i Norge. För helåret 2015 ökade nettoomsättningen i den norska verksamheten med 36 procent till 2 103 MSEK, vilket representerar 28 procent av koncernens omsättning.

- Vi är glada över detta nya samarbete, och ser fram mot uppgiften att tillsammans med Veidekke utveckla uppdraget på bästa sätt. Efterfrågan på FM-marknaden är generellt sett stabil i hela Norden och inte minst i Norge, där vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter. Under de senaste åren har vi därför stärkt vår norska organisation, och står väl rustade för att möta den efterfrågan vi upplever där, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef för Coor Service Management. 

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta
Mikael Stöhr Vd och koncernchef, Coor Service Management +46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com
Nikolai Utheim Vd, Coor Service Management i Norge +47 976 97 167 nikolai.utheim@coor.com
Åsvor Brynnel Hållbarhets- och Kommunikationschef,
Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com