Coor vinner två klasser i SM i telefoni och kundservice

Coor Service Management vinner stort i årets SM i telefoni och kundservice. I två av klasserna, ”Fler än 5.000 anknytningar” och ”Färre än 2.000 anknytningar”, stod Coor som vinnare.


SM i telefoni & kundservice startades 1992-93 och är en prestigefull tävling i branschen. Under tävlingsperioden ringer professionella undersökare 200 samtal till vardera deltagande företag, samtalen bedöms efter den upplevda kvaliteten på kundservicen.


Tillsammans med vår kund TeliaSonera stod Coor som segrare i två av kategorierna i 2015 års SM i telefoni och kundservice. Motiveringarna löd:

Den segrande växeln i klassen Färre än 2000 anknytningar har oerhört vän-liga och proffsiga telefonister. Man blir väl omhändertagen och telefonister-na är noga med att följa upp samtalen och se till att den inringande verkligen hamnar hos sökt respondent. Segern går tveklöst till TeliaSonera HK/Coor.

Telefonisterna som tar hem vinsten i denna klass hanterar samtalen med stor skicklighet. De är effektiva, vänliga och som inringande känner man sig oerhört trygg. Det råder inget tvivel om att vinnare i klassen Fler än 5 000 anknytningar är Telia 90100/Coor.

- Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit, säger Maria Sjödin, sitechef Coor telefoni i Borlänge. Vi har så duktiga och engagerade telefonister som jobbar hårt med att hela tiden fokusera på kvaliteten i samtalen för alla våra kunder. Att vi vinner i två kategorier är ett bra kvitto på att vårt arbete har gett resultat.

- Vi ser en växande efterfrågan på outsourcing av telefonisttjänster idag, säger Johan Classon, kontraktschef Coor telefoni. Dessa vinster visar att outsourcing av telefonistfunktionen oftast leder till ökad kvalitet och ökad tillgänglighet, vilket är oerhört viktigt.

Prisceremonin ägde rum 28 januari 2016 i Stockholm.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Johan Classon, Kontraktschef, Coor telefoni
+46 10 559 51 62,  johan.classon@coor.com

Maria Sjödin, Sitechef, Coor telefoni i Borlänge
+46 10 559 75 10,   maria.sjodin@coor.com


Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com