Johan Färm, VD för Addici Security, invald i styrelsen för SäkerhetsBranschen

SäkerhetsBranschen är en ideell branschorganisation som samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för värdeskapande säkerhetsfrågor. Vid årets stämma den 26 april valdes Johan Färm in i styrelsen.

SäkerhetsBranschen är en tongivande branschorganisation vars medlemmar tillsammans omsätter 22 miljarder kronor per år och har 28.000 anställda medarbetare. Föreningens övergripande uppgift är att arbeta för god kvalitet, hög kunskap och att medlemmarna i föreningen agerar ansvarsfullt.

-   Jag är hedrad över att bli invald i SäkerhetsBranschens styrelse, säger Johan Färm, VD Addici Security. Föreningen fyller en viktig roll och jag är säker på att jag kan bidra till att utveckla branschen med tanke på min bakgrund, tidigare erfarenheter och nuvarande position.

Johan Färm har över 15 års erfarenhet från säkerhetsbranschen och är nämndeman i Svea Hovrätt.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Johan Färm  -  VD, Addici Security
+46 10  559 71 76
johan.farm@coor.com

Sofie Schough  -  Kommunikationschef, Coor i Sverige 
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com