Coor och H&M i nytt samarbetsavtal

H&M Sverige har ingått avtal med Coor om att leverera fastighetsrelaterade tjänster samt mindre bygg- och installationsprojekt till H&Ms samtliga butiker i Sverige. 

Tidigare har butikernas fastighetsrelaterade tjänster och mindre projekt hanterats lokalt. Detta har lett till olika lokala lösningar över hela Sverige samt svårigheter att skapa stordriftsfördelar och enhetlighet i utförandet av dessa tjänster. I ett initiativ från den svenska FM-organisationen, för att få bättre effektivitet för såväl kostnader som skötsel samt hitta en gemensam kvalitetsnivå, har H&M valt att engagera Coor som nationell partner.

- Vi vill jobba mer strategiskt, få en bättre översikt över butikernas FM-behov samt minska antalet leverantörer inom området. Vi ser också att detta kommer resultera i en stärkt butikskvalité och till en bättre peng samt att det kan bidra till att driva innovation inom FM-området. Coor är en stor spelare inom fastighetsservice i Sverige idag med nationell närvaro. Vi har tillsammans satt upp en utrullningsplan för underhåll av butikerna samt genomfört ett pilotprojekt, och jag ser fram emot ett konstruktivt samarbete framöver, säger Victor Bokegård, Country Facility Manager på H&M.

- Vi är väldigt glada och stolta över det förtroende H&M visar oss och vår verksamhet. Vår satsning inom fastighetstjänster i Sverige har vuxit kraftigt de senaste åren, och vi ser uppdraget från H&M som en kvittens på att vi kan leverera rikstäckande uppdrag med hög kvalitet där flexibiliteten hos leverantören är viktig. Vi har en god dialog med H&M och ser fram emot att hjälpa dem i deras ambition att få större kostnadseffektivitet och enkel hantering av uppdrag på ett enhetligt sätt i ett spritt bestånd. Vi välkomnar H&M som kund och ser fram emot ett långt samarbete, säger Magnus Wikström, affärsenhetschef Fastighet & Säkerhet, för Coor i Sverige.