Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2019

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti 2018.

Utöver styrelsens ordförande Mats Granryd, har följande personer accepterat att ingå i valberedningen:

• Ulrika Danielson, Andra AP-fonden

• Henrik Didner, Didner & Gerge fonder

• Caroline Sjösten, Swedbank Robur fonder

• Jan Särlvik, Nordea Funds

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 2 maj 2019. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till valberedningens ordförande Jan Särlvik.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Särlvik, Valberedningens ordförande, Nordea Funds

+ 46 733 577 035

jan.sarlvik@nordea.com 

Erik Strümpel, Chefsjurist, Coor

+46 10 559 59 72

erik.strumpel@coor.com 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com 

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se