Coor får fortsatt förtroende att leverera processunderhåll till Volvo Cars

Coor har efter en anbudsprocess tecknat nytt avtal gällande processunderhåll till Volvo Cars. Det innebär att Coor fortsätter att leverera underhåll till Volvo Cars reservdelsanläggning vid Torslanda i Göteborg. Det nya avtalet träder i kraft under 2021 och sträcker sig initialt över tre år.

Coor har ansvarat för leveransen av processunderhåll till Volvo Cars reservdelsanläggning under många år. Det nya avtalet är utformat för att öka fokus på förebyggande underhåll och minska behovet av felavhjälpande underhåll av den tekniska utrustningen. Samarbetet bygger på målsättningen att stödja utvecklingen av Volvo Cars verksamhet med en smart och kostnadseffektiv leverans. Exempel på ingående moment i tjänsten är service och underhåll av bandmaskiner, höglagerkranar, packningsmaskiner och handmaskiner. Vidare ansvarar Coor för utveckling av en flerårig underhållsplan för att öka utrustningens livslängd.

- Vi är givetvis mycket glada över att få fortsätta utveckla vårt samarbete i detta nya avtal. Volvo Cars är en viktig kund för Coor och vi kommer att fortsätta implementera hållbara såväl som kostnadseffektiva lösningar, kommenterar Magnus Wikström, VD Coor i Sverige.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, VD Coor i Sverige 
magnus.wikstrom@coor.com eller +46 10 559 50 95

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens mest välmående och välfungerade arbetsmiljöer. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde
genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se