Coor i forskningssamarbete kring Framtidens hållbara kontor

Coor utvecklar koncept för Framtidens hållbara kontor tillsammans med forskare vid Mälardalens Högskola samt åtta andra innovativa och ledande företag inom kontorsbranschen.

Projektet syftar till att främja ett hälsosamt arbetsliv och bidra till hållbar utveckling. Idag arbetar runt 60 procent av den arbetsföra befolkningen på kontor och spenderar en stor del av sin vakna tid där. Det gör våra kontorsarbetsplatser till en viktig arena för hälsofrämjande arbete. Livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer ökar bland befolkningen i Sverige. Samtidigt som vår planet mår allt sämre och vi står inför en potentiell klimatkris.

− Vi ska utveckla ett koncept som främjar ett hälsosamt arbetsliv och som samtidigt bidrar till hållbar utveckling. Framtidens kontor ska uppmuntra till rörelse och bra matvanor och samtidigt bidra till hållbar utveckling. Det är bra för medarbetarnas hälsa och företagen, men även för planeten, säger Katarina Bälter, projektledare och professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola.

− Vi är stolta över att samproducera ny kunskap tillsammans med forskare vid Mälardalens Högskola. För Coor är hållbarhetsfrågan högt på agendan och vi vill vara en positiv kraft i branschen och driva utvecklingen åt rätt håll. Som Nordens ledande serviceleverantör har vi en unik position och insikt i våra kunders vardag. Det är vårt ansvar att utveckla tjänster och koncept som bidrar till att skapa hållbara arbetsplatser för framtiden. Genom detta samarbete tar vi ytterligare ett steg mot vår vision att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje, säger Kajsa Högdahl, affärsutvecklingschef i Coor Sverige.

Projektet består av tre delprojekt och är initierat av det nya och strategiska fokusområdet ”Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa” vid Akademin för hälsa, vård och social välfärd (HVV) vid Mälardalens Högskola, läs mer här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kajsa Högdahl, affärsutvecklingschef, Coor i Sverige 
kajsa.hogdahl@coor.com eller +46 70 941 87 69

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83

 

Om Coor

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se