Coor tecknar förlängt och utökat avtal med Coop Syd

Coor får förlängt och utökat förtroende av Coop i södra Sverige. Det nya IFM-avtalet gäller 115 butiker i Blekinge och Skåne. Avtalet har ett värde om ca 25 MSEK på årsbasis och sträcker sig över 5 år med möjlighet till förlängning.

I det nya avtalet med Coop skalas leveransen upp från dagens 35 butiker till 115 butiker i Blekinge och Skåne. Uppdraget omfattar främst fastighetstjänster, kundtjänst och lokalvård.

- Vi är mycket glada över det nya och utökade förtroendet. Vi har samarbetat med Coop sedan 2013 och ser fram emot att fortsätta utveckla vår leverans till butikerna i södra Sverige, säger Magnus Wikström, VD Coor i Sverige.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, vd Coor i Sverige 

magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83

 

 

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverk-samheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Nor-den, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se