Coor vinner nytt säkerhetsuppdrag på Borealis genom dotterbolaget Addici

Coor har genom sitt dotterbolag Addici Security tecknat nytt avtal om leverans av Säkerhetsvakter på Borealis. Uppdraget startar upp den 1 september och löper under 3 år med möjlighet till förlängning.

Det nya uppdraget stärker samarbetet mellan Coor och Borealis och blir ett viktigt kompetenscentrum för brand, räddning och HMS inom Coor. Säkerhetstjänster som ingår är bland annat inom heta arbeten, slutna inträden och räddning.

- Vi är stolta över förtroendet vi får av Borealis. Coor och Borealis har ett mångårigt samarbete gällande FM-tjänster och att vi nu får bygga på uppdraget med leverans av Säkerhetsvakter är glädjande, kommenterar Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

- Coor är det enda nordiska FM-företaget med säkerhetstjänster i egen regi och det är vår styrka. Vi har ett stort fokus på HMS och det är något som har varit avgörande för att få samarbetet gällande säkerhetstjänster på plats, säger Johan Färm, vd Addici Security, helägt dotterbolag till Coor i Sverige.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, vd Coor i Sverige 
magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

Johan Färm, vd Addici Security – en del av Coor-koncernen
johan.färm@coor.com eller 010 559 71 76

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se