Coor i förlängt samarbete med Hemsö

Coor och Hemsö har förlängt samarbetsavtalet gällande leverans av teknisk fastighetsdrift samt tillhörande tjänster i Stockholm.

Hemsö äger och förvaltar fastigheter för utbildning, äldreboende, vård och rättsväsende, och har i Stockholm ett bestånd på cirka 80 fastigheter. Coor ansvarar för driften av fastigheterna och tillser att dessa uppfyller myndighetskrav samt fungerar ändamålsenligt för verksamheterna i lokalerna. Utöver teknisk fastighetsdrift bistår Coor bland annat vid underhållsprojekt samt hyresgästanpassningar. Coor har levererat fastighetsservice till Hemsö sedan 2017.

-     Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet av Hemsö. Vi har haft ett gott samarbete över flera år och Hemsö är en av Coors största renodlade fastighetskunder. Under de senaste åren har vi tillsammans fokuserat på att ta fram gemensamma målbilder för leveransen ur hållbarhets- och livscykelperspektiv, säger Magnus Wikström, vd för Coor i Sverige.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Magnus Wikström, vd Coor i Sverige 

magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se