Coor toppar jämställdhetsindex

Coor är det mest jämställda företaget i Sverige i SHE Index powered by EY.

SHE Index powered by EY är ett verktyg för att kartlägga och hjälpa företag med deras jämställdhetsarbete. Företag deltar frivilligt i tjänsten och genom att svara på 36 frågor inom sex olika kategorier beräknas ett individuellt index för de deltagande företagen. I indexet utvärderas även företagens aktiva arbete med mångfald och inkludering.

 

Coor landar på 92 av totalt 100 möjliga poäng i årets SHE Index. Det betyder att Coor hamnar på förstaplatsen i Sverige.

 

– För oss på Coor är människorna det allra viktigaste för vår framgång – och alla medarbetare är lika viktiga. Vi arbetar alltid för jämställdhet, mångfald och inkludering och det här priset är ett bevis för att vi är på rätt väg med vårt viktiga arbete, säger Magnus Wikström, vd på Coor i Sverige.

 

Arbetet med jämställdhet och inkludering kommer fortsatt att ligga högt på Coors agenda.

 

– Ett av våra mål handlar om lika möjligheter - att vi ska ha lika många manliga och kvinnliga chefer. I år uppnådde vi målet och det är jag väldigt stolt över. Vi kommer att fortsätta att fokusera på de här frågorna på Coor och priset ger oss ännu mer energi att göra det, säger Magnus Wikström.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Magnus Wikström, vd Coor i Sverige 

magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

Som ledande facility managementleverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se