Hur kan framtidens kontor främja ett hälsosamt arbetsliv?

Som ett led i arbetet mot visionen att skapa de bästa arbetsplatserna i Norden inledde Coor 2021 ett forskningssamarbete med Mälardalens universitet i syfte att utveckla koncept för framtidens hållbara kontor. Coor bidrar nu i två studier inom projektet SOFCO; en studie om hälsofrämjande arbetsplatser och en som testar effekterna av utekontorsarbete.

Ungefär 60% av alla som har ett arbete i Sverige jobbar på kontor. Det gör att kontorsarbetsplatsen blir en viktig arena för det hälsofrämjande arbetet. Med hållbar livsstil avses en livsstil som främjar god hälsa hos både människan och planeten. Den första studien kring hälsofrämjande arbetsplatser leds av Katarina Bälter och Oskar Halling Ullberg.

 

-          Det vi gör just nu är viktig samverkansforskning. Framtidens kontor har en avgörande roll i vår hållbara utveckling och därför behöver vi testa våra teorier i verklig miljö. Redan nu ser vi att kontoren kan vara en god area för främjandet av bra matvanor och vardagsrörelse, säger Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet och docent vid Karolinska Institutet.

 

-          Under studierna har vi tagit del av deltagarnas erfarenheter och samlat in information kring vad som främjar/hindrar god hälsa i arbetsmiljön. Vi ser att livsstilsförändring kan bidra till positiv organisatorisk utveckling, kommenterar Oskar Halling Ullberg, doktorand i folkhälsovetenskap.

 

Studien kring utekontorsarbete leds av Susanna Toivanen, Per Andreasson och Feben Javan och har undersökt hur regelbundet kontorsarbete inomhus eller utomhus i gröna miljöer påverkar hälsa och återhämtning.

 

-         Utekontorsarbete är ett nytt forskningsfält och det är spännande att göra det här pionjärarbetet med externa deltagare. Vi ser att utekontorsarbete kan bidra till effektiv återhämtning under arbetsdagen. Medarbetare upplever lägre krav och mer kontroll över jobbet när de arbetar ute och det innebär mindre stresspåslag. De här preliminära resultaten är ett stort steg för oss som forskar inom området och på sikt kan det leda till ekonomiska vinster för företag när medarbetare håller sig friskare, säger Susanna Toivanen, professor i sociologi vid Mälardalens universitet och docent vid Stockholms universitet.

 

På Coor har dessa initiala studier redan lett till införandet av ”walk-and-talk”-möjlighet vid mötesbokningar. Det finns också tankar på att inrätta ett ”recharge”-rum där medarbetare kan landa in för att finna lugn samt hitta ny energi och kreativitet.

 

-       På Coor är vi glada över möjligheten att delta i dessa studier. Vi har stort intresse i att skapa hållbara arbetsplatser för våra kunder och för våra medarbetare. Studierna har gett oss viktiga insikter om kost, miljö, rörelse och grönt kontorsarbete som vi kommer att kunna ta vidare i våra erbjudanden till kund, säger Kajsa Högdahl, affärsutvecklingschef Coor i Sverige.

 

-       Våra medarbetare är vår absolut största tillgång och det är av högsta prioritet att fokusera på deras välmående. Mycket av det vi fått lära oss genom studien är sådant vi kommer att kunna implementera hos oss och som på sikt kommer att hjälpa oss att bli ett starkare och mer hållbart Coor, kommenterar HR-direktör Sofia Nilsson.

 

SOFCO är ett tvärvetenskapligt projekt som drivs av forskare vid Mälardalens universitet i samarbete med åtta olika företag, varav Coor är ett. Målet med SOFCO är att utveckla ett koncept för framtidens hållbara kontor som främjar hälsosam livsstil och god hälsa på arbetet, samt bidrar till hållbar utveckling. Studierna kommer att fortsätta med nya undersökningar under 2023. För mer information kring undersökningarna, se: www.sofco.se

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Kajsa Högdahl, affärsutvecklingschef Coor i Sverige 

kajsa.hogdahl@coor.com

 

Sofia Nilsson, HR-direktör, Coor i Sverige

sofia.nilsson2@coor.com  

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

Oskar Halling Ullberg, doktorand i folkhälsovetenskap, Mäldardalens universitet
oskar.halling.ullberg@mdu.se

 

 

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se