Coor i förnyat samarbete med Heimstaden

Coor har tecknat ett avtal om leverans av servicetjänster till Heimstaden, ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag. Det nya avtalet träder i kraft 1 april 2024 och löper på tre år med möjlighet till förlängning.

Avtalet innebär att Coor kommer att leverera tjänster inom städ, avfallshantering och utemiljö till Heimstadens fastigheter i Stockholm och Malmö, totalt 120 fastigheter med ca 10 000 lägenheter.

”Vi är mycket glada över förtroendet vi får av Heimstaden. Vi har arbetat med de aktuella fastigheterna under många år och ser fram emot att inleda ännu en avtalsperiod. Vår målsättning är att fortsätta bidra till attraktiva boendemiljöer för Heimstadens hyresgäster genom ett nära samarbete, säger Peter Viinapuu, vd Coor i Sverige.

Heimstaden är en av Sveriges största fastighetsägare med ett långsiktigt perspektiv för ägande, förvaltning och utveckling.

”Tillsammans har vi skapat en kvalitativ leverans som är anpassad till hyresgästernas behov genom ett nära samarbete med Heimstadens egen personal inom förvaltning. Jag ser fram emot att ta leveransen och samarbetet till nästa nivå” säger Henrik Gustafsson, kontraktschef Coor Fastighet Mälardalen.

Samarbetet med Heimstaden är ett exempel på hur Coors geografiska täckning och bredd tillhandahåller en fastighetsägares samlade behov av tjänster.

”Den operativa leveransen följer vi upp lokalt tillsammans med lokala fastighetsförvaltare. Månatligen har vi gemensam uppföljning för Stockholm och Malmö vilket gör att vi regelbundet delar nyckeltal, idéer och arbetssätt som leder till kontinuerliga förbättringar”, säger Erik Bustad, kontraktschef Coor Fastighet Sydväst.

 

Coor är en av Sveriges ledande leverantörer av tjänster för fastighetsägare. Genom ett brett utbud samt djup kompetens inom områden såsom förvaltning, teknisk förvaltning, drift, energi, säkerhetsteknik, utemiljö och projektledning möter vi fastighetsägarens behov av både förvaltning och utveckling.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Viinapuu, vd, Coor i Sverige

Peter.viinapuu@coor.com

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

Om Coor
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Alleima, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars. 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se