Organisation

Norden är Coors hemmamarknad och verksamheten finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Coors erbjudande Mat och Dryck | Coor

Coor i Sverige

Coor i Sverige är organiserat i fem affärsenheter där verksamheten bedrivs utifrån kundernas bransch och serviceleveransens omfattning. Den svenska verksamheten motsvarar ca 50% av koncernens omsättning. 

Den svenska ledningsgruppen består av följande personer: