• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Organisation

Norden är Coors hemmamarknad och verksamheten finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Coor i Sverige

Coor i Sverige är organiserat i fem affärsenheter där verksamheten bedrivs utifrån kundernas bransch och serviceleveransens omfattning. Den svenska verksamheten motsvarar ca 50% av koncernens omsättning.  

Under det senaste året har Coor i Sverige har haft stort fokus på att tillsammans med kunderna säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet genom att vara lyhörda och agera snabbt på förändringar.

Magnus Wikström
VD  Coor i Sverige

Den svenska ledningsgruppen utgörs av följande personer:

Magnus Wikström | President of Coor Sweden | Coor

Magnus Wikström

VD

Stefan Östlind | Chief financial officer | Coor

Stefan Östlind

CFO

Frida Sandgren | Head of Sustainable Development | Coor

Frida Sandgren

Chef Hållbar utveckling

Kajsa Högdahl - Affärsutvecklingschef | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Daniel Stigberg

Daniel Stigberg

Affärsenhetschef, IFM 1

Markus Danielson | Business Unit Manager, IFM 2 | Coor

Markus Danielson

Affärsenhetschef, IFM 2

Christer Olsson | Business Unit Manager, IFM 3 | Coor

Christer Olsson

Affärsenhetschef IFM 3

Anna Rudberg

Affärsenhetschef Fastighet & Säkerhet

Charlotte Almberg | Business Unit Manager of Cleaning & Restaurant | Coor

Charlotte Almberg

Affärsenhetschef Lokalvård & Restaurang

Sofie Schough

Sofie Schough

Kommunikationschef

Tobias Hultman

tf HR-chef

Magnus Krona | Purchasing Manager | Coor

Magnus Krona

Inköpschef