Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Organisation

Norden är Coors hemmamarknad och verksamheten finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Coors erbjudande Mat och Dryck | Coor

Coor i Sverige

Coor i Sverige är organiserat i fem affärsenheter där verksamheten bedrivs utifrån kundernas bransch och serviceleveransens omfattning. Den svenska verksamheten motsvarar ca 50% av koncernens omsättning. 

Magnus Wikström CEO | Coor

Under det senaste året har Coor i Sverige har haft stort fokus på att tillsammans med kunderna säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet genom att vara lyhörda och agera snabbt på förändringar.

Magnus Wikström
vd Coor i Sverige

Den svenska ledningsgruppen utgörs av följande personer:

Magnus Wikström CEO | Coor

Magnus Wikström

vd

Stefan Östlind CFO | Coor

Stefan Östlind

CFO

Frida Sandgren

Chef Hållbar utveckling

Medarbetare Kajsa | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Sofie Schough | Coor

Sofie Schough

Kommunikationschef

Erik Dalenfeldt

Affärsenhetschef, IFM 1

Markus Danielson Business Unit President, IFM 2 | Coor

Markus Danielson

Affärsenhetschef, IFM 2

Christer Olsson

Affärsenhetschef IFM 3

 Ansvarig Fastighetsservice - Anna Rudberg | Coor

Anna Rudberg

Affärsenhetschef Fastighet & Säkerhet

Charlotte | Coor

Charlotte Almberg

Affärsenhetschef Lokalvård & Restaurang

Sofia Nilsson

HR-chef

Magnus Krona CPO | Coor

Magnus Krona

Inköpschef