• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Anställda vill ha det tyst på kontoret

De flesta arbetsgivare tror att de behöver extravaganta arbetsplatser för att attrahera de främsta talangerna. Men, vad de anställda helst vill ha är varken ett pingisbord eller en lyxig foajé – de vill ha ett tyst ställe att jobba på.

A set of sofa for employees to relax at the workplace | Coor

”Kontorsbrus” är den näst största produktivitetsdödaren idag, näst efter pratsjuka kollegor. Kontorsbrus påverkar inte bara produktiviteten. Det påverkar också hela medarbetarupplevelsen. Det heter akustisk komfort: när en kontorsmiljö tillhandahåller en bra ljudmiljö för olika typer av arbetssituationer. Som när du behöver koncentrera dig eller när du sitter i ett möte.

Här listar vi fem rekommendationer för att minimera kontorsbruset:

1. Tänk på arbetsplatsdesign

 

Se till att själva layouten på arbetsplatsen är bra. Med andra ord, undvik helt öppna kontorslandskap. En sådan kontorsmiljö kan uppmuntra flexibilitet och samarbete, men bristen på bruskontroll kan minska produktiviteten.

Överväg istället en aktivitetsbaserad arbetsmiljö (ABW). Här finns områden för möten och brainstorming. Det finns också platser för tystare aktiviteter och koncentrerat arbete, exempelvis telefonbås där anställda kan ringa privat utan att störa sina kollegor.

Telefonbås på arbetsplatsen | Coor

Cafeteria | Aktivitetsbaserad arbetsmiljö | Coor

Tips! Placera ”högtrafik”-utrymmen så som lunchrum, kök och konferensrum långt bort från arbetsstationer.

2. Välj rätt kontorsmöbler

 

Modern kontorsdesign lutar ofta mot minimalism; rena ytor, nakna golv, mindre möbler och exponerade tak. Samtidigt som detta ger ett rent och fräscht utseende, innebär det också att ljudabsorberande material försvinner.

Lyckligtvis finns ljudabsorberande inredning; akustiska möbler har specifika dimensioner och tyger avsedda för att minska kontorsbrus.

Anställda skriver på whiteboard | Coor

Tips! Ställ akustiska möbler i grupp för att skapa små samarbetsområden där anställda kan ha spontana möten.

3. Montera ljudabsorberande fixturer

 

Akustiska takmoln eller bafflar. Takmoln hänger horisontellt från taket och är idealiska för arbetsplatser med begränsat väggutrymme. De minskar inte bara ljud utan reducerar även eko. Akustiska bafflar hänger vertikalt från taket och fungerar bäst i kontorslandskap med högt i tak.

Ljudabsorberande armaturer på arbetsplatsen | Coor

Tips! Om din arbetsplats är av det mindre slaget eller har lägre tak är akustiska väggpaneler ett bättre alternativ. De kan också fungera som en fin färgklick.

4. Välj tysta golv

 

Att täcka betonggolv med mattor är ett av de snabbaste sätten att märkbart minska kontorsbruset.

Ett populärt alternativ är en vinylplatta (LVT) som finns i en mängd olika utföranden som inte bara liknar natursten eller lövträ, utan som också har många andra fördelar. Den kostar betydligt mindre att installera, rengöra och underhålla. Den är också mer hållbar. Och viktigast av allt; ljudet absorberas mer effektivt än med andra hårda ytbeläggningar.

5. Bekämpa ljud med ljud

 

Medan de tidigare förslagen innebär att sänka kontorsbruset genom att minska på bruset, minimerar den slutliga metoden kontorsbruset genom att öka det – med ett ljudmaskeringssystem. Ett sådant system ger en konsekvent, låg nivå av omgivande ljud på arbetsplatsen vilket gör det svårare att höra distraherande ljud och samtal.

 

Josefine Mordenfeld | Head of Coor Advisory | Coor

Josefine Mordenfeld

Chef Coor Advisory Services

Coor Advisory Services hjälper er att analysera, planera, optimera och implementera er framtida arbetsplats. Kontakta oss via formuläret! Alla våra lediga jobb hittar du under Jobba hos oss.

Kontakta oss

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR