Framtidens arbetsplats sätter välmående i centrum

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Här delar vi med oss av våra insikter och erfarenheter kring skapandet av framtidens arbetsplats – och ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.
Kontakta oss

Framtidens arbetsplats - välmående medarbetare

Ny rapport :

Join the Workplace Revolution 2024

Join the Workplace Revolution 2024

Facility Management genomgår just nu en förändring. Ny teknik på marknaden omformar hur vi ser på arbetsplatsupplevelser, fattar viktiga beslut och utför smart fastighetsunderhåll. Årets rapport bygger på en kombination av en fördjupad undersökning bland drygt 400 beslutsfattare inom fastighetsförvaltning i Norden, Coors experter och en oberoende omvärldsanalys utförd av experter i det globala nätverket WORKTECH Academy. Rapporten sträcker sig bortom arbetsplatsens gränser, mot ett nytt område – hur själva fastigheten påverkas av tekniska förändringar och vi belyser företagens grad av intresse, drivkraft att införa nya lösningar och planer på investeringar i ny FM-teknik.

Webbinar

Join the Workplace Revolution

Se webbinar där vi presenterar de senaste insikterna från vår nya nordiska rapport “Join the Workplace Revolution 2024"

Med oss i webbinariet har vi Tord Ekeland från Aker Solutions och Sofie Venndt från PropTech Denmark som delar med sig av sina tankar och perspektiv på olika teknologiska trender som påverkar FM-industrin på kort och lång sikt.


Framtidens arbetsplats är här

– Join the Workplace Revolution

Det är dags för arbetsgivare att skapa attraktiva kontor utifrån medarbetarnas behov. Coor har koll på vad som är viktigast på framtidens arbetsplats – smarta, hållbara och funktionella arbetsplatser uppmuntrar till välmående, mänskliga möten, kreativitet och innovation.


Coor har lösningen

Tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats

Många verksamheter är osäkra kring strategiska vägval för resan mot framtidens arbetsplatser och kontor. Vi står inför ett skifte där arbetsgivarna bör komma närmare sina medarbetare och bättre förstå vad de behöver och värderar. Arbetsplatsen behöver erbjuda upplevelser och kontorslösningar som gör medarbetarna produktiva. Servicen ska också skapa trivsel hos de anställda och göra deras liv enklare och mer hälsosamt.

Coor tar helhetsgreppet kring framtidens hybrida arbetsplatser och erbjuder allt från strategier till smarta tjänster och framtidens service.

Arbetsplatsstrategi

Strategier för framtidens arbetsplats

Coor erbjuder strategisk rådgivning och smarta lösningar som skapar attraktiva, hållbara och effektiva arbetsplatser. Vi har framgångsrikt hjälpt ett stort antal kunder inom offentlig och privat sektor med att utveckla, förbättra och optimera deras kontor. Våra experter formar framtidens arbetsplatser redan idag.

Våra erfarna arbetsplatsstrateger stöttar med allt från strategi och förändringsledning till smarta kontorslösningar och servicetjänster som gör det nya arbetslivet mer välmående, innovativt och hållbart. Coor hjälper också till med inspiration, förstudier, analyser, ytoptimering, dimensionering, förändringsledning, projektledning, förvaltning och styrning som framtidssäkrar era kontor och arbetsplatser.


Inspirationsbank

Artiklar om framtidens arbetsplats

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och framtidens arbetsliv. Vi vet vad dina medarbetare behöver och vill ha ut av sin arbetsdag på kontor och andra arbetsplatser. I vår inspirationsbank delar våra arbetsplats­rådgivare med sig av intressanta insikter kring skapandet framtidens mest framgångsrika arbetsplatser.


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.