Hållbarhet

Hur arbetar du smart och hållbart med offentliga fastigheter?

Fängelser, domstolar och skolor kan bjuda på en utmaning för en FM-chef som vill miljösäkra sin byggnad. Sara Jägermo från Vacse svarar på hur man arbetar smart och hållbart med offentliga fastigheter som dessutom regleras av samhällsrätt.

Hållbara fastigheter | Coor

För snart 15 år sedan grundades samhällsfastighetsbolaget Vacse av sju svenska pensionsstiftelser. De äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice, samtidigt som de arbetar med långa hyreskontrakt som bygger på långsiktig avkastning.

– Långsiktigheten är en av våra grundpelare, och den måste vara det eftersom vi förvaltar pensionspengar och därför genomsyrar långsiktigheten egentligen hela vår verksamhet. Pratar vi just fastighetsservice är inställelsestiden en av de absolut viktigaste aspekterna eftersom det ingår så många kritiska moment. Jobbar du exempelvis i ett polishus så kan inte porten plötsligt stanna i utryckning, då kör de ju in i den. Är det akut så är det akut, säger Sara Jägermo.

I dag är Vacse bland de största renodlade aktörerna inom segmentet samhällsfastigheter och äger bland annat med Attunda Tingsrätt, säkerhetshäktet i Sollentuna och Nya Hovrätten i Malmö.
Att jobba med just offentliga fastigheter bjuder på en mängd utmaningar som en fastighetschef eller driftansvarig måste ta hänsyn till, inte minst Vacse själva som ofta måste ta hänsyn till en mängd olika aspekter man inte vanligtvis pratar om vid fastighetsskötsel. Exempelvis hur man kan säkra taket på en tingsrätt omdet skulle vara så att det skulle ske ett frigivningsförsök med en helikopter.

– Det krävs en oerhörd förståelse och den har man ofta som samhällsmedborgare, man förstår grundläggande hur polisväsendet och ett häkte fungerar. Men man måste förstå att det inte bara är att komma och knacka på dörren för att utföra underhåll, och varför strukturen ser ut som den gör. Det kräver en mycket större insikt hos alla inblandade.

Som långsiktiga ägare av samhällsfastigheter utgör hållbarhetsfrågan en grundpelare och en värdegrund för hela deras verksamhet. Under hösten 2017 påbörjade Vacse även arbetet med att eftercertifiera samtliga icke certifierade fastigheter enligt BREEAM In-Use med ambitionen att inom en snar framtid inneha ett 100% certifierat bestånd. Men för Vacse handlar det inte bara om att ta ett ansvar för sina byggnader, det handlar om att ta ett socialt ansvar, och när man arbetar med just offentliga byggnader kan det utöver långsiktighetsansvaret bjuda på en mängd intressanta utmaningar.

Den stora utmaningen är att man inte får göra hursomhelst, det finns lagar och förordningar att förhålla sig till. Tittar man på häktesceller kan man inte ställa samma krav på hur de ska hållbarhetregleras som andra byggnader. Där arbetar man med en helt annan typ av rättigheter vad gäller exempelvis värme och kyla. Det får man bara förhålla sig till, men därför blir viljan från myndigheterna att förändras så viktig.

Sara Jägermo framhåller att det viktiga är samtalet. Att myndigheter som kriminalvården ser att det finns en vilja och att man tillsammans sår frön om att ta ansvar och förändra sina beteenden. Kanske är det den inställningen som gjorde att Vacse fick ta emot ett internationellt miljöpris vid BREEAM awards för bästa BREEM In-Use certifierade byggnad för Säkerhetshäktet i Sollentuna.

– När man pratar om just hållbarhetsfrågor så finns det en felaktig bild kring att fastighetsägare bara vill spara pengar, men som förvaltare är det inte en peng vi tar del av. Tvärtom är det en satsning vi går in med för att den ska gagna hyresgästerna, inte oss själva. Och vi har dessutom en helt ny klimatvärld att förhålla oss till. Vi tycker till exempel att vi pratar för lite om vatten idag när man pratar om att mäta vad en byggnad förbrukar. Det har ju inte varit ett problem i Norden tidigare, men nu är det ett problem.

I Södertälje polishus som Vacse förvaltar väntar man nu på att få in bikupor som bidrar till ökad pollinering och man har installerat marinblå solceller på taket. Dessutom arbetar man i stor utsträckning med engagemangsskärmar som visar hur huset man arbetar i mår och med insektshotell som gynnar vår fauna och flora.

– Det här ämnet var inte på kartan för fem år sedan, men i dag ser vi hur hållbarhet är något vi måste arbeta med hela tiden. Här har fastighetsskötare som Coor en otrolig uppgift, för det handlar om att implementera beteendeförändringar hos användare och hyresgäster, att lära sig att förstå hur man använder värme, kyla och belysning som man ska. Och så handlar det såklart om att alla som jobbar med dessa fastigheterna har ett ansvar i att se till att grundläggande samhällsfunktioner fungerar. Alla små saker räknas, och därför är det livsviktigt att rätt personer är på rätt plats.


Coors guide till Smarta byggnader | Coor

Ladda ner vår guide - "Smarta byggnader för en smartare arbetsplats"

Vilken skillnad kan en byggnad göra för medarbetarnas hälsa och för vår egen förmåga att ta ansvar för miljön på våra arbetsplatser? Futuristiska smarta byggnader tar hand om både människan och miljön. Smart Buildings-konceptet är ofta förknippat med nya byggnader, ny teknik och framför allt byggautomatisering. Det innebär automatiserade processer för övervakning och kontroll av byggnadernas installationer, såsom ventilation, belysning och säkerhetssystem. Men en smart byggnad kan vara mycket mer än så. Grunden i en smart byggnad utgörs alltid av behoven hos dem som spenderar tid i den. Fokus ligger främst på tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet, samtidigt som byggnaden måste ge en attraktiv användarupplevelse, ett hälsosamt inomhusklimat och ytterligare tjänster som ger mervärde för anställda och användare.


Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet


Funktionella fastigheter

Läs mer om fastighetsservice