Framtidens arbetsplats

Hur attraherar vi medarbetarna till kontoret?

I dagens arbetsliv, där många föredrar hemarbete, upplever en del arbetsgivare utmaningar i att locka medarbetarna till kontoret. Här är Coors arbetsplatsstrategers bästa tips för er som redan har ett välfungerande kontor.

Framtidens arbetsplatser, attraktiva kontor, bild 2

Vilka nyttjar kontoret?

När vi enas kring varför vi ska ha ett kontor är det viktigt att identifiera vilka som kommer att använda kontoret. Vi behöver sedan ta reda på vad som är viktigt för dem och vilka aktiviteter som de utför på kontoret. En del aktiviteter kanske är mer effektivt att utföra på distans och vi behöver därför inte anpassa kontoret särskilt efter dessa aktiviteter.

Ska kontoret ha tonvikt på samverkan och samvaro eller mer anpassas för fokusarbete? Eller kanske både och? För att veta vilka funktioner som är viktiga för medarbetaren är det viktigt att göra sin hemläxa och analysera vad de behöver.

När vi har utrett behoven och har ett tydligt varför är det viktigt att ledningen kommunicerar ut detta och står bakom det – hela vägen.

5 tips för att skapa ett attraktivt kontor

1. Laga inte det som inte är trasigt

Visade din analys att ditt kontor redan var på god väg att erbjuda de rätta ramarna för en effektiv arbetsdag? I så fall ska ni inte vara rädda att hålla fast vid det som fungerar. Det finns många justeringar ni kan göra ändå, för att det ska upplevas som en nystart på kontoret, utan att ni behöver ändra det grundläggande konceptet.

2. Underlätta medarbetarnas livspussel

För många har hemarbetet underlättat livspusslet enormt. För att kontoret ska vara lika attraktivt som att arbeta hemifrån kan det därför inte upplevas som ett hinder för en effektiv vardag. Genom att erbjuda rätt servicetjänster för era medarbetare kan kontoret i stället vara platsen som underlättar deras vardag. Till exempel kan matkassar finnas färdiga att hämta efter arbetsdagens slut eller tvätt som du lämnar in på morgonen är ren och nystruken när du åker hem igen. För de som har hund kan en hundvänlig plats på kontoret göra hela skillnaden.

3. Skapa möjlighet till en paus

Det många saknar vid hemarbetet är ”pulsen” som kontoret erbjuder. Använd denna längtan och ordna event och aktiviteter där många medarbetare samlas och interagerar. Aktiviteterna kan med fördel gå i linje med er kärnverksamhet eller på annat sätt tilltala deras intressen. För medarbetarna hos oss på Coor skulle vi ordna provsmakning av de olika kaffesorter som vi erbjuder våra kunder, medan i en organisation med många IT-utvecklare kanske ett ”hackaton” är mer lockande.

4. Anpassa och förenkla tekniken

I en hybrid värld har våra behov och förväntningar ändrats; vi jobbar från olika platser och våra möten blir alltmer digitala. Kontoret behöver också stötta dessa nya arbetssättet. Det vara bra att se över, uppdatera och anpassa mötesplatser och rum och ge rätt förutsättningar för digitala och hybrida möten. Coors undersökningar pekar på att just mötesteknologin är en kritisk faktor som avgör om medarbetare väljer att åka till kontoret eller inte - man upplever sig ha bättre kontroll på det tekniska från hemmakontoret.

5. Våga prova framtidens behov

Det finns väldigt många tankar, teorier och hypoteser kring hur framtidens arbetsplatser kommer se ut och fungera. Ett bra sätt för att hitta just er framtida strategi är att våga prova nya saker! Testa nya vägar i mindre skala och involvera medarbetarna i att utvärdera vad som fungerar. Satsa på det som fungerar och det som inte fungerar – kul ändå att ni provade på.

Coor Advisory - för ett inspirerande, smart och hållbart arbetsliv!

Vi gör er arbetsplats till en attraktiv plats för medarbetare, kunder och samarbetspartners. Coor Advisory erbjuder strategisk rådgivning kring framtidens arbetsplatser och arbetsliv samt hjälper er att skapa kund- och medarbetarcentrerade arbetsplatsupplevelser.


Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats


Tema: Framtidens arbetsplats

Framtidssäkra arbetsplatsen i en föränderlig värld

Företag behöver förhålla sig till omvärldens instabilitet och förändringar, och samtidigt överväger 1 av 3 anställda att byta jobb om deras nya behov inte tillgodoses. Vad krävs egentligen av företag för att framtidssäkra sina arbetsplatser?

Ta del av de senaste insikterna från vår nordiska undersökning och inspireras av hur andra bolag framtidssäkrar sina arbetsplatser.

Läs mer och ladda ner ➝