Arbetsplatsstrategi

Att jobba med ljud

Olika miljöer kräver olika ljudbild. Det vet Linnéa Liljestrand på Epidemic Sound, som hjälper företag att hitta passande ljud till sina kontorsmiljöer.

Linnéa Liljestrand at the epidemic sound studio working on sound | Coor

Ljudnivån bidrar till en gynsamm arbetsmiljö. Att jobba med ljud handlar om både det som låter och det som är tyst. På en del ställen kan ljudet behöva dämpas, exempelvis i tysta rum för koncentration. På andra ställen kan det behöva adderas ljud, för att det inte ska bli för tyst.

Ljud kan användas som bakgrundsljud på ytor där människor ska umgås, och kan även användas för att öka koncentrationen.

Linnéa Liljestrand arbetar på Instore Music på Epidemic Sound som skapar ljudmiljöer för offentliga rum, men även för kontor och arbetsplatser. Den stora utmaningen när man inreder med ljud, menar hon, är att hålla rätt ljud på rätt plats. För att lyckas krävs en genomtänkt strategi och planering. Hon pratar om ”soundscapes”, det vill säga ljudlandskap.

– Det kan vara vatten, skog eller kaféljud. Det ska vara ljud som skapar trevnad men inte tar upp hjärnkapacitet.

Öppna kontorslandskap kan vara besvärliga ytor. Är det för tyst är det svårt att föra en konversation ostört och utan att den stör andra. Lägger du då rätt ljudmatta upplevs ytorna snarare som bekvämt tysta, menar Linnéa. För att ljudbilden ska bli en del av miljön är det viktigt att tänka igenom var högtalare placeras för att få en jämn ljudnivå. Det ska inte heller vara en enskild medarbetares smak som styr. Musik bör vara instrumental; sångtexter stimulerar fel områden i hjärnan. Dessutom kräver olika utrymmen olika ljud.

– Allmänna utrymmen som ska skapa trevnad kan ha loungemusik, medan arbetsmiljöer behöver ett soundscape. Men det behövs också tysta rum för telefonsamtal, säger hon.

Sedan har vi fokusmusik, musik för koncentration. Det kan vara musikslingor som Peaceful piano:

– En del säger att klassisk barockmusik är sinnesvidgande. Andra fokuserar bra med hårdrock. Det kan man inte välja åt dem. Då kan hörlurar till en egen ljudkälla vara ett bra komplement, säger Linnéa Liljestrand.

Dessutom bör företaget fundera över vilka medarbetare det vill locka till sig. För att medarbetare ska trivas bör den allmänna ljudbilden på arbetsplatsen avspegla företagets arbetsgivarvarumärke. Vill man uppfattas som stelt, tyst och corporate eller livligt, ungt och pulserande?