Framtidens arbetsplats

Säkerhet – så skapar du en trygg och säker arbetsplats

– Det ökande hotet i vår omvärld påverkar även utformning av våra kontor, det berättar Karin Bergfasth och Henrik Hederfors på Coor Advisory som dagligen möter företag som vill få hjälp med att skapa en modern och trygg arbetsplats.

Hotbilden mot de nordiska länderna har i modern tid aldrig varit större. Coor genomförde under 2023 studien Join the Workplace Revolution, om den moderna arbetsplatsen, bland 1 300 medarbetare och chefer. Där uppgav 29 procent av bolagen att säkerhet, behörighet och åtkomstkontroll är det mest prioriterade området att ta itu med under de kommande åren. Så hur ska företag förhålla sig till den nya situationen?

På Coor Advisory arbetar Karin Bergfasth och Henrik Hederfors som arbetsplatsstrateger. De hjälper bolag att forma strategier och koncept för moderna och attraktiva arbetsplatser samt tar ett helhetsansvar för genomförandet.

Karin Bergfasth och Henrik Hederfors anser att företag i ett första skede behöver se till att man har en god säkerhet kring fastigheten.

Det innebär lås, larm, bra inpasserings- och övervakningssystem. Samt att se till att informationssäkerheten är god så att inte avgörande information röjs eller förstörs, säger Karin Bergfasth.

En av de största riskerna i dagsläget är att någon okänd person ska ta rygg på en medarbetare och på så sätt ta sig in på arbetsplatsen. Det kan handla om faror som att någon helt enkelt stoppar in ett USB-minne i en dator och tankar ner känslig information, säger Henrik Hederfors.

Han anser att det är viktigt att skapa en kultur på arbetsplatsen där man har sin passerbricka synlig, hälsar på kollegor, frågar om någon behöver hjälp och rapporterar om man ser obehöriga i fastigheten.

Kontaktbild för Henrik Hedefors


Henrik Hedefors

Jobba hos oss, porträtt av Karin Bergfasth


Karin Bergfasth

Har ni märkt en ökad oro hos de företag ni arbetar med?

Jag skulle inte säga att jag möter så mycket oro, men det finns absolut en större medvetenhet. Naturligtvis beror det på vilken typ av verksamhet det handlar om, jag jobbar en hel del med banker och där har man av naturliga skäl alltid haft fokus på säkerhet, säger Henrik Hederfors.

Karin Bergfasth instämmer:
- Vi tar alltid med säkerheten som en del av våra projekt. Jag har märkt att många företag gräver fram sina krismanualer igen och ser till att informera medarbetarna om hur de ska agera vid hot och hur de ska incidentrapportera. Det är cheferna som har en den viktigaste rollen i att skapa en medveten kultur.

Hon berättar också att Coors servicepersonal delvis fått en utökad roll.
– Istället för att bara städa eller kolla att dörrar är låsta så tittar man upp och noterar om man ser någon som beter sig på ett sätt som väcker misstanke eller oro. Detta rapporterar man i så fall självklart vidare.


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats


Tema: Framtidens arbetsplats

Framtidssäkra arbetsplatsen i en föränderlig värld

Företag behöver förhålla sig till omvärldens instabilitet och förändringar, och samtidigt överväger 1 av 3 anställda att byta jobb om deras nya behov inte tillgodoses. Vad krävs egentligen av företag för att framtidssäkra sina arbetsplatser?

Ta del av de senaste insikterna från vår nordiska undersökning och inspireras av hur andra bolag framtidssäkrar sina arbetsplatser.

Läs mer och ladda ner ➝