Arbetshälsa

Telia: Så tar vi ansvar

Kanske med hjälp av well-being coacher och cykelmekaniker om man frågar Telia? Vi träffar Health & Wellbeing-specialisten Vibeke Stadling för att ta reda på hur man som storbolag kan arbeta för att prioritera sina medarbetares hälsa.

Arbetshälsa | Coor

Telia är Sveriges största teleoperatör, både sett till omsättning och antal kunder. Telias mobilnätinfrastruktur är den mest omfattande i Sverige med ett GSM-nät som täcker nästan 100 procent av befolkningen och 75 procent av landytan. Eftersom Telia är ett av Sveriges största bolag och förser så många med jobb, och dessutom är ett bolag som många i Sverige har någon form av relation till, har folkhälsofrågor blivit centrala för deras verksamhet.

– Det är egentligen inget nytt, vi har jobbat med arbetsklimatfrågor i flera år, men de senaste åren har det skett en väldigt spännande utveckling i branschen. Stress och att finna återhämtning är två av de största utmaningar vi möter i samhället. Samtidigt är stress egentligen en neutral reaktion och kan i lagom mån skärpa vår prestation, men vi som arbetsgivare måste kunna förhålla oss till den utveckling som har skett. Därför är det viktigt för oss att vi kan erbjuda våra medarbetare en bred palett för att finna återhämtning och motverka negativ stress, berättar Telias HR-specialist Vibeke Stadling.

Då ni är ett av Sveriges största bolag, känner ni ett ansvar i att vara föredömen för hur mindre bolag kan arbeta med just arbetshälsa?

 

– Ja, gällande arbetsmiljö och hälsa skulle jag säga att vi ligger i framkant med hur vi ser på de frågorna. Och det är ju för att vi vill att organisationer i Sverige ska inspireras av hur vi arbetar, men också för att vi vill attrahera arbetskraft. Vi vill att människor som arbetar hos oss ska känna att Telia är ett företag som värnar om människor. I arbetet med hälsofrågor skulle jag säga att det viktiga är att varje företag har en strategi för hur man arbetar och att man kan svara på varför man gör det man gör. Att exempelvis köpa träningskort till sina anställda handlar ju om att långsiktigt bry sig om hur de mår. Som arbetsgivare vill vi att våra anställda ska prestera på jobbet, men vi vill också att de ska må bra och ha ett bra liv vid sidan om arbetet.

När man pratar hälsoinnovationer brukar man säga att vi befinner oss mitt i en utveckling som skapar ”mänskligare” tjänster än tidigare. Där vi tidigare tagit inspiration av artificiell intelligens tar vi i dag större inspiration från människan och miljön. Kan du känna igen det i er utveckling som bolag?

 

– Absolut är det så. När vi har utvecklat tjänster tidigare har vi inte tagit hänsyn till människan i lika stor utsträckning. Vi arbetar just nu på en tjänst inom det området som är rätt talande för hur man kan utgå från sina medarbetares behov. Den påminner om Pokémon Go och är en tjänst som spelar upp olika typer visuella upplevelser via mobilen när våra anställda rör sig i trapphusen. Eftersom vi vet att våra medarbetare redan rör sig där så ser vi hur vi kan skapa visualiseringar av just vad vi behöver för dagen på den platsen, via mobilen. Det kan handla om att man behöver inspiration, och då kan vi förvandla trapphuset till en rockkonsert. Vi hoppas det kan bli en källa för rörelse, men också en källa för lugn som kan möta individens behov.

Hur tar ni som företag ansvar för  hälsofrågor rent konkret?

 

– Det kan handla om små saker, som att våra medarbetare vet om att på vissa våningsplan finns det lugna zoner där man kan sätta sig med ett par VR-glasögon för att ägna sig åt några minuters meditation. Eller att man aktivt arbetar med att stämma av deras hälsa, utveckla digitala plattformar där de kan få följa sin utveckling eller göra det till en gemensam aktivitet för alla på kontoret. Vi arbetar utefter ett årshjul som vi delar in i olika hälsofaser som ska underlätta för alla att delta.

Hur gör man för att lyckas med att engagera medarbetarna till att delta?

 

– Vi arbetar med att rekrytera så kallade wellbeing-coacher. Det är medarbetare som får anmäla sig och som får gå kurser i hälsa och motivation. Sedan blir de ambassadörer för det hälsoårshjulet som just vi arbetar efter. Där delar vi in året i kvartal med olika typer av hälsosatsningar, nyligen hade vi exempelvis en cykelvecka och så bjöd vi in en cykelmekaniker till ett av våra kontor som kunde hjälpa våra anställda med deras cyklar. Många undrar vad
arbetsgivare har med ens hälsa att göra, men vi är ju deras vardag, och där måste vi kunna ta ansvar för deras hälsa på ett sätt som möter dem där de är. Jag tror framtiden ligger i lösningar som anpassas efter individens behov.