Framtidens arbetsplats

Upplevelsen i centrum på framtidens arbetsplats

På framtidens arbetsplatser är enskilda specifika tjänster, så kallade stuprörstjänster, historia. Upplevelsen – som utgörs av ett helhetskoncept bestående av tjänster som underlättar vardagen, fysisk utformning som inspirerar och tekniska lösningar som möjliggör smart arbete – är framtiden.

Välja kontoret illustration

Arbetsplatsen behöver bli något mer

Arbetsplatser som företeelse står inför en stor förändring. Vissa företag har redan påbörjat sin resa mot framtidens arbetsplats, medan andra funderar på hur de ska göra. En sak är i alla fall säker: förändringen kommer att ske, menar Georg Linden som är Innovation Manager och utvecklar arbetsplatsservice på Coor.

Ska kontoret erbjuda samverkan och samvaro eller mer anpassas för fokusarbete? Både och? För att identifiera vilka upplevelser som är centrala i förändringsarbetet är det viktigt att utgå från medarbetarnas behov, önskemål och beteenden.

– Tidigare har konkurrensen varit mellan arbetsgivare, men nu konkurrerar företagen även med hemmet som arbetsplats, säger han. Jag tror att kontorsupplevelsen är det som kommer spela störst stor roll framåt, när det kommer till att attrahera talanger.

Den ergonomiska arbetsplatsen – med höj- och sänkbart skrivbord, korrekt inställd kontorsstol och stationär dataskärm med rätt vinkel – räcker inte längre, som Georg Linden uttrycker det. I takt med att kraven från medarbetarna ökar måste arbetsgivarna tänka nytt för att möta deras medarbetares behov.

”– Nu måste företag skapa en helhetsupplevelse som inspirerar, underlättar vardagen och ger medarbetarna möjlighet att säkerställa sitt eget välmående.”

Det kan handla om allt från att arbetsplatsen hjälper till med kemtvätt och färdiga matkassar till att man får mindfulness eller gå på träningspass på kontoret, något som Georg Linden tror att vi kommer att se mer av i framtiden.

– För den som sparar två timmar på att inte resa till och från jobbet är det såklart lockande att stanna hemma. Därför måste arbetsgivaren möta upp detta och erbjuda tjänster som underlättar vardagen utanför arbetet och gör att de där timmarna, och gärna lite mer, tjänas in på annat håll, berättar Georg Linden.

Riskfyllt att inte möta medarbetarnas behov

Georg Linden ser framför sig att framtidens arbetsplatser bygger mer på gemenskap. Arbetsgivarnas uppgift blir att skapa en plats dit medarbetarna vill komma, där de känner sig välkomna, involverade och ger dem en positiv känsla – och där har servicetjänster, innovationer och Coor mycket att tillföra.

– Det kan vara allt från att säkerställa riktigt bra belysning till att få lokalerna att dofta på ett sätt som ökar medarbetarnas produktivitet och trivsel. Från avancerade virushämmare och luftrenare till att det spelas rätt bakgrundsmusik för maximalt fokus berättar Georg. Det kan också vara att det finns ”tech buddys” på plats som hjälper till med teknisk support, eller att receptionisten utöver de klassiska arbetsuppgifterna även ordnar event så som kompetensdagar, baristautbildningar eller roliga ”after work”.

En viktig del i förändringsarbetet är att bygga in och ta höjd för flexibilitet. Behov och förutsättningar ser olika ut idag och i framtiden. Arbetsplatser behöver smidigt och effektivt kunna optimeras och ställa om för olika medarbetarbehov över tid.

– Många anställda har börjat ifrågasätta både sitt val av yrke och sin fysiska arbetsplats. Arbetsgivarna behöver vara på tårna och erbjuda någonting som ger ett extra värde och som ligger i linje med medarbetarnas värderingar. Gör de inte det kommer de kanske att förlora ”kampen om talangerna” och tappa duktiga medarbetare.


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats