Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Upplevelsen i centrum på framtidens arbetsplats

På framtidens arbetsplatser är enskilda specifika tjänster, så kallade stuprörstjänster, historia. Upplevelsen – som utgörs av ett helhetskoncept bestående av tjänster som underlättar vardagen, fysisk utformning som inspirerar och tekniska lösningar som möjliggör smart arbete – är framtiden.

Arbetsplatsen behöver bli något mer

Arbetsplatsen som företeelse står inför en stor förändring. Vissa företag har redan påbörjat sin resa mot framtidens arbetsplats, medan andra funderar på hur de ska göra. En sak är i alla fall säker: förändringen kommer att ske, det menar Georg Linden, Innovation Manager på Coor.

– Tidigare har konkurrensen varit mellan arbetsgivare, men nu konkurrerar företagen även med hemmet som arbetsplats, säger han. Jag tror att kontorsupplevelsen är det som kommer spela störst stor roll framåt, när det kommer till att attrahera talanger.

Den ergonomiska arbetsplatsen – med höj- och sänkbart skrivbord, korrekt inställd kontorsstol och stationär dataskärmmed rätt vinkel – är inte längre ”good enough”, som Georg uttrycker det. I takt med att kraven från medarbetarna ökar behöver arbetsgivarna tänka nytt när de anställdas behov ska mötas.

– Nu måste man som företag skapa en helhetsupplevelse som inspirerar, underlättar vardagen och ger medarbetarna möjlighet att säkerställa sitt eget välmående, säger han.

Det kan handla om allt från att arbetsplatsen hjälper till med kemtvätt och färdiga matkassar till att man anordnar mindfulness eller träningspass på kontoret, någonting som Georg tror att vi kommer att se mer av i framtiden.

– För de som ”tjänar in” två timmar på att slippa restiden till och från jobbet, är det såklart lockande att stanna hemma. Därför måste arbetsgivaren möta upp det och erbjuda tjänster som underlättar vardagen utanför arbetet och gör att de där timmarna tjänas in på annat håll, berättar Georg.

Att inte möta medarbetarnas behov innebär risk

Han ser framför sig framtidens arbetsplats som mer av ett community, där arbetsgivarnas uppgift är att skapa en plats där medarbetarna känner sig välkomna, involverade och får en överväldigande positiv känsla av att vara – och där har servicetjänster, innovation och Coor mycket att erbjuda.

– Det kan vara allt från riktigt bra belysning till att lokalerna doftar på ett sätt som ökar medarbetarnas produktivitet. Från avancerade luftrenare till att det spelas rätt sorts bakgrundsmusik för att kunna fokusera.

Det kan också vara att det finns ”techbuddys” på plats som hjälper till med all teknisk support, eller att receptionisten utöver de klassiska arbetsuppgifterna även ser till att anordna event som exempelvis kompetensutbyten, baristautbildningar eller roliga AW:s, berättar Georg.

– Många anställda har börjat ifrågasätta både sitt val av yrke och sin fysiska arbetsplats. Arbetsgivarna måste vara på tårna och erbjuda någonting som ger ett extra mervärde och som jobbar i linje med medarbetarnas värderingar. Gör man inte det kommer man att förlora kampen om talanger och tappa många duktiga medarbetare.