Medarbetare

"Vi äger både framgångar och utmaningar tillsammans"

De tillbringar hela arbetsdagen tillsammans, täcker upp för varandra och strävar mot samma mål - men har olika arbetsgivare. Ludvig Karlsson från Coor och Eddie Wennerstrand från Ica berättar om framgångsfaktorerna bakom Coors leverans på Icas centrallager i Västerås.

På Icas centrallager i Västerås pågår ett storskaligt logistiskt maskineri dygnet runt. På den 104 000 kvadratmeter stora anläggningen jobbar omkring 1 500 personer med allt som krävs för att ta emot, hantera och skeppa vidare en ständig ström av dagligvaruleveranser till Ica-butiker i regionen.

– Ett driftstopp på en timme kan kosta miljoner. Därför är det proaktiva samarbetet vårt absolut högsta fokus, berättar Eddie Wennerstrand, logistikfastighetsförvaltare på Ica Fastigheter.

– Vi kan inte stänga av enskilda delar av anläggningen. Därför är det extremt viktigt att vi ser till att alla som jobbar här kan felanmäla och att de också gör det, fyller Coors sitechef Ludvig Karlsson i.

Transparens en framgångsfaktor

Samtalet mellan Eddie och Ludvig är livligt och samstämt. De har olika arbetsgivare, men här på anläggningen är det verksamhetens behov som styr i vardagen.

– Vi har ett 1 500 sidor långt avtal som förklarar hur vi ska samarbeta, och vissa delar behöver vi fortfarande diskutera ibland, men rent krasst är vårt gemensamma mål att den här fastigheten ska må bra, säger Eddie.

Han och Ludvig är överens om att transparens är framgångsfaktorn i samarbetet.

– Varje problem som uppstår här blir bådas problem, så vi tjänar ingenting alls på att dölja saker för varandra, säger Ludvig.

Det nuvarande kontraktet mellan Ica och Coor började gälla 2019 och omfattar bland annat fastighetsteknik, receptionstjänst och lokalvård. Eddie deltog i uppstartsarbetet och hade då möjlighet att påverka utformningen av Coors team.

– Jag märkte snabbt att Ludvig har goda egenskaper. Han är snabbfotad och intresserad av att lära sig. Vi är lika på många sätt, säger Eddie.

Han var själv mån om att sätta sig in i hela leveransen när samarbetet med Coor startades upp.

– Jag tog på mig blåställ och praoade en dag med varje tekniker. Det gav mig väldigt mycket, och jag upplevde att det väckte både yrkesstolthet och tillit hos medarbetarna.

Kan täcka upp för varandra

En vanlig arbetsdag tillbringar Ludvig och Eddie nästan helt och hållet tillsammans, antingen i möten eller i driften.

– Det händer ofta att någon tror att jag jobbar för Coor eller att Ludvig jobbar för Ica. Vi jobbar så mycket med samma saker att vi kan täcka upp för varandra där det behövs. Den här flexibiliteten hade inte varit möjlig utan Ludvig, säger Eddie.

Att Ludvig och Eddie tillhör olika arbetsgivare märks inte till vardags, men läget i omvärlden och centrala krav påverkar ibland de båda bolagen på olika sätt. När nya omständigheter kräver det så förhandlar de båda cheferna professionellt och formellt med varandra.

– Vi vet ju båda att om den ena förändrar något i sitt arbetssätt så kommer det att påverka den andra, så vi är måna om att göra det bästa möjliga av situationen, säger Ludvig.

"Jag får det stöd jag behöver"

Trots att han till vardags befinner sig långt bort från huvudkontoret i Stockholm så känner han en stark tillhörighet till Coor.

– Coor är bra på att se till att man håller sig delaktig, genom exempelvis möten och konferenser där man får träffa andra sitechefer. Jag får det stöd jag behöver och känner mig stolt över att tillhöra bolaget.

– Ja, ni verkar ha väldigt roligt ihop, kommenterar Eddie, och den inkluderande kulturen märks även här när ni ordnar gemensamma trivselaktiviteter.

Tre år in i samarbetet står centrallagret inför en angenäm tillväxtutmaning. De kommande åren ska anläggningen i sydvästra Västerås utökas till att bli landets största. I en första etapp med 13 000 nya kvadratmeter för trädgårdsvaror, och i nästa steg en ny frysanläggning om 23 000 kvadratmeter.

– Jag hör ju när vi pratar att det här samarbetet låter för bra för att vara sant, men det är på riktigt. Ska verksamheten bli ännu större nu så är den viktigaste uppgiften att säkerställa att den goda samarbetsviljan fortsätter, avslutar Ludvig.


Vi är Coor

Läs mer om våra medarbetare