Fastighetsservice

Energioptimering – anlita Coors erfarna energirådgivare

Fastigheter står idag för en stor del av den globala energiåtgången och energioptimering handlar om att se till samtliga anläggningar är optimalt inställda och samverkar med varandra. Coor erbjuder kvalificerad energirådgivning och stöd inom energioptimering. Vår erfarna energirådgivare kan göra stor skillnad för er.
Kontakta oss

Vårt erbjudnande inom facility management | Coor

Så förstår vi er

Energirådgivare hjälper dig optimera din fastighet och sänka kostnaderna

Energi står ofta för minst hälften av driftkostnaderna för ett kontor, och de står för cirka 70 procent av driftkostnader för industrilokaler. Detta innebär att det finns mycket pengar att spara genom långsiktig och systematisk optimering av de tekniska anläggningarna samt att arbeta tillsammans med verksamheten.

Behovet av energi ökar dessutom varje år och kostnaderna för energi likaså. Ett effektivt energiarbete innebär att mäta rätt, följa upp statistik, analysera och åtgärda felaktigheter samt förfina arbetssätt, rutiner och samarbeten. Resurser och kompetens för detta saknas ofta och många företag tar hjälp av en erfaren energirådgivare.

Målet är att få anläggningen att fungera optimalt utifrån rådande förutsättningar samt att identifiera och ta bort systemfel. Ett systematiskt energiarbete innebär att energiaspekterna är en del både i investeringsprojekt och i den löpande driften av fastigheten. Det är ett komplext området och många anlitar kvalificerad energirådgivning och energioptimering för bästa resultat.

Coor skapar värde

Vår energioptimering hjälper er att nå miljömål och sänka driftkostnader

Coors energirådgivare arbetar ständigt med att förbättra och optimera våra egna interna processer när det handlar om att använda resurser och energi så effektivt som möjligt. Vi erbjuder även energiförvaltning och energirådgivning till fastighetsägare som vill ha hjälp att minska sin energiåtgång.

Med rätt typ av planering och energioptimering kan energiåtgången för de allra flesta fastigheter sänkas rejält - en vinst både för fastighetsägare och för miljön. Att skapa förutsättningar, rutiner och ta in kompetens och hjälpmedel som krävs i den egna organisationer är både tidskrävande och kostsamt. Ofta finns mycket pengar att spara enbart genom att optimera de system som redan är installerade i fastigheten. Och Coors energirådgivare hjälper er med detta!

Vi tar helhetsansvar

Energioptimering av fastigheter

Energioptimering kan köpas som en separat tjänst, men är ofta en integrerad del av vår leverans, och våra energitjänster går hand i hand med vårt arbete för en hållbar utveckling. Våra energirådgivare arbetar bland annat med:

  • Strategiskt skapande av vision och mål vad gäller miljö, energi och kostnad.
  • Energieffektivisering av befintliga anläggningar med avseende på miljö, energi eller kostnad.
  • Som strategisk energirådgivare vid nybyggnation.
  • Energieffektivisering av anläggningar i form av specifika energiprojekt.
  • Identifiering och avhjälpande av systemfel.
  • Uppföljning av energiförbrukning och rapportering av miljöpåverkan.

En energirådgivare kan också ta rollen som energicontroller och administrera era energiavtal, energibudget och hyresgästsdebitering samt ert Energy Management System (EMS).

Standardiserad metod

Systematiskt energiarbete - en unik metod för målstyrd energioptimering

Metoden innebär att vi tillsammans med våra kunder tar full kontroll över energianvändningen. Coor tittar på statistik över energikonsumtionen för att veta vilka energibesparingar det finns störst potential i att förändra och förbättra i fastighetens befintliga infrastruktur.

Vår metod för kostnads- och energieffektivisering bidrar till tydlighet i våra kunders energimål och sätter krav för hur Coors energirådgivare leder arbetet mot uppsatta mål.

Innovation

Coor har flera innovativa tjänster för smarta fastigheter. Här är ett par exempel:

Våra medarbetare

Möt Christopher

– en av Coors experter inom energieffektivisering


Kontakta Coor

Låt oss prata energieffektivisering

Vill ditt företag också spara energi? Ta kontakt med våra energirådgivare för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till. 

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

Robin Kairis

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.