Innovation

Coor SmartCharge – Bekymmersfri elbilsladdning

Behovet av laddmöjligheter blir större och större för varje år. Med SmartCharge får ni en framtidssäkrad lösning för elbilsladdning som är anpassad efter just era behov.

Elbilsladdning-header

I takt med att elbilar blir mer populära blir efterfrågan på laddmöjligheter allt större. Att investera i laddstationer är inte bara att skapa en attraktiv arbetsplats och en bra investering för fastigheten, utan också en insats för miljön.

Coor hjälper er med en bekymmersfri laddlösning som är smart och framtidssäkrad. Vi stöttar er med allt från att hitta den bästa laddinfrastrukturen till installation, drift och underhåll. Lösningen kallas SmartCharge, och erbjuds i samarbete med Eways.

Moderna behov...

Vikten av en framtidssäkrad laddlösning

Omställningen till elfordon går snabbt framåt och med det så förändras även behoven för laddinfrastruktur. Vid investering i laddstationer är det viktigt att tänka på att anpassa lösningen efter fastighetens förutsättningar och se till att lösningen tillgodoser både dagens och morgondagens behov. Det kan exempelvis handla om att se till att installationen går att utöka men även att balansera effekten så att den anpassas till mängen fordon på plats och den effekt som finns tillgänglig.

Moderna elbilar kan snabbt ladda upp större delen av sitt batteri men det är inte alltid att det snabbaste är det bästa. Att anpassa lösningen efter verksamhetens behov kan vara att erbjuda en långsammare laddning till de anställdas bilar, som ändå står en längre tid, medan möjlighet till snabbladdning ges till gäster och tjänstefordon.

Att elektifiera sin fordonsflotta står högt upp på agendan hos många företag men kan vara kopplat till en hög initial kostnad. Visste du att alla företag kan ansöka om investeringsstöd från Naturvårdsverket? ”Ladda bilen” är ett bidrag som täcker upp till 50% av investeringen (max 15 000 kronor per laddpunkt). Läs mer här: Ladda bilen (Naturvardsverket.se)

...och smarta lösningar

Att erbjuda elbilsladdning ska vara enkelt..

Coor SmartCharge är en helhetslösning där vi hjälper er med allt från projektering till installation, drift och underhåll. Vi kan erbjuda både AC- och DC-laddning från de populäraste tillverkarna tillsammans med en smart mjukvara för drift och övervakning.

Laddning som förmån för de anställda? Laddavgift för att skapa rättvisa? Laddning till gäster eller publikt? Oavsett behov så skräddarsyr vi en lösning som passar just era behov.

I korthet

Med SmartCharge:

  • Får ni en framtidssäkrad laddlösning som är anpassad efter era behov
  • En smart molntjänst för drift, statistik och övervakning
  • Flexibla betalningsmöjligheter, allt från RFID-taggar till swish och parkeringsappar.

Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.