Fastighetsservice

Gröna tjänster för en grön utemiljö

Service som tar hänsyn till och gynnar den biologiska mångfalden. De gröna alternativen har en reducerad klimatpåverkan, vilket innebär att även små förändringar i din leverans kan göra stor skillnad för miljön!

Kontakta oss

Så förstår vi situationen

En trevlig utemiljö som gör gott; för medarbetare, besökare och miljön i stort

Miljön runt fastigheter och kontorsbyggnader är en stor del av intrycket av ett företag eller en fastighet. På sommaren ska gräset klippas och rabatter hållas snygga. På hösten ska löven krattas och på vintern behöver snön röjas och någon ska se till att ingen halkar utanför porten.  

Hållbarhet och klimatfrågor ligger samtidigt högt på många företags agendor. De söker servicelösningar som inte bara uppfyller vanliga kravspecifikationer, utan som också tar stor hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden. 

Coor skapar värde

Utemiljötjänster som reducerar  klimatpåverkan

Coor har gedigen kunskap och lång erfarenhet av långsiktiga utemiljötjänster och hjälper er med en helhetslösning för utemiljön, året runt. Vi jobbar med hållbara tjänster för allt från stora gräsytor och vackra parkmiljöer till mindre innergårdar och säsongsanpassade krukor vid entrén.

Klimatutmaningarna väntar inte, de behöver mötas här och nu.

Gröna servicetjänster skapar värden för både miljö och människa. Coor har som mål att alltid erbjuda det grönaste och det smartaste alternativet.


Vi tar helhetsansvar

Gröna möjligheter för en trivsam utemiljö


Nyhet: Koncept för biologisk mångfald


Koncept

Biologisk mångfald

Coor erbjuder färdiga koncept med olika tjänster för ökad biologisk mångfald. I koncepten ingår även kommunikations­material i syfte att väcka intresse och skapa engagemang för miljömässig hållbarhet hos era medarbetare både på arbetet och privat.

Föredrar du en skräddarsydd lösning ordnar vi givetvis det.


Vi fixar din gröna utemiljö

Våra trädgårdsexperter står redo att hjälpa dig skapa en härlig grön utemiljö runt dina fastigheter. Kontakta oss redan idag.

 Ansvarig Fastighetsservice - Anna Rudberg | Coor

Anna Rudberg

Ansvarig Fastighet
Coor i Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.