Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök

Science Based Target-initiativet

Coor har fått sina klimatmål validerade av Science Based Target-initiativet (SBTi). "Vi är stolta över att våra klimatmål har verifierats som vetenskapliga och i linje med Parisavtalet", säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef för Coor.

Äng i solnedgång | Coor

För att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader har Coor som mål att minska utsläppen av växthusgaser från scope 1 och scope 2 med 75 % till 2030. För att adressera scope 3 har Coor satt ett mål som innebär att 75 % av bolagets scope 3-utsläpp ska komma från leverantörer som har mål godkända av SBTi. Det målet ska vara uppfyllt till 2026.

– Som ledande FM-leverantör är det självklart för oss att verka för en långsiktigt hållbar tillväxt. Att vi fått våra klimatmål godkända av SBTi är en bekräftelse på att vi fokuserar på rätt saker i vårt klimatarbete, säger AnnaCarin Grandin.

Coor har även anslutit sig till SBTi:s nettonollmål som innebär att Coor under 2022 arbetar med att sätta strategin för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser och året då detta ska vara uppfyllt. Enligt standarden är detta senast 2050, men Coor arbetar för att fastställa en strategi som möjliggöra detta tidigare.

– På Coor stärker vi kontinuerligt vår hållbarhetskultur och vi ser det som ett sätt att framtidssäkra bolaget, säger AnnaCarin Grandin.

Beräkningar enligt Green House Gas-protokollet

Coor beräknar utsläppen av växthusgaser enligt Green House Gas-protokollet. Utsläppen delas in i tre scopes (områden), som visar om de är direkta eller indirekta.

I scope 1 ingår direkta utsläpp från Coors fordonsflotta och maskinpark. Det långsiktiga målet är att ha en helt fossilfri fordonsflotta.

I scope 2 ingår de indirekta utsläpp från lokaler där Coor har operationell kontroll överenergianvändningen. Det långsiktiga målet är att endast använda förnyelsebara energikällor för att tillgodose behoven av el, värme och kyla i dessa lokaler.

I scope 3 ingår resterande indirekta utsläpp från inköpta varor och tjänster, men också exempelvis kapitalvaror, medarbetares pendling, hantering av avfall och distribution. Utsläpp från inköpta varor och tjänster står för den största delen av bolagets klimatpåverkan. Utöver målsättningen att 75% av leverantörerna ska ha mål i linje med SBTi för utsläpp inom scope 3 har Coor även som målsättning att minska utsläppen från mat och dryck med 30 procent till 2025 jämfört med baseline från 2018.


Coors klimatmål

 • 75% mindre utsläpp 2030
  För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C har Coor satt som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och scope 2 med 75% till 2030, jämfört med 2018.
 • 75% av utsläppen från leverantörer med SBT:s
  Coor har som mål att 75 % av företagets scope 3-utsläpp från inköpta varor och tjänster, uppströmstransporter och distribution ska komma från leverantörer som fått sina klimatmål godkända av SBTi senast 2026.
 • Nettonollutsläpp senast 2050
  Vi har antagit SBTis nettonollstandard och arbetar med att sätta strategin för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser samt vilket år målet ska vara uppnått. Enligt standarden ska det vara uppfyllt senast 2050 men Coor siktar på att fastställa en strategi som gör detta möjligt tidigare.