Hållbarhet

Science Based Target-initiativet

Coor arbetar med Science Based Targets, vilket innebär att våra klimatmål ligger i linje med Parisavtalet och vad som enligt forskning krävs för att för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5˚C.

Äng i solnedgång | Coor

I april 2022 blev våra närliggande klimatmål godkända av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Science Based Targets visar organisationer hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina utsläpp av växthusgaser för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna.

För att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader har Coor som mål att minska utsläppen av växthusgaser från scope 1 och scope 2 med 75 % till 2030. För att adressera scope 3 har Coor satt ett mål som innebär att 75 % av bolagets scope 3-utsläpp ska komma från leverantörer som har mål godkända av SBTi. Det målet ska vara uppfyllt till 2026.

Vi har även anslutit oss till Net-Zero, nettonollutsläpp av växthusgaser, som i oktober 2023 blev validerat av Science Based Targets-initiativet. Det betyder att vår plan för att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2040 ligger i linje med vad forskning säger krävs för att uppnå målet. Läs mer här.

Coors klimatmål

 • 75% mindre utsläpp 2030
  För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C har Coor satt som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och scope 2 med 75% till 2030, jämfört med 2018.
 • 75% av utsläppen från leverantörer med SBT:s
  Coor har som mål att 75 % av företagets scope 3-utsläpp från inköpta varor och tjänster, uppströmstransporter och distribution ska komma från leverantörer som fått sina klimatmål godkända av SBTi senast 2026.
 • Nettonollutsläpp senast 2040

  Coor har åtagit sig att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2040. Coors långsiktiga klimatmål är att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1, 2 och 3 med 90 % från basåret 2018 till 2040. Eventuella återstående utsläpp inom Coors värdekedja som vi inte kan reducera kommer att neutraliseras med motsvarande mängd koldioxidkompensation. Detta inkluderar aktiviteter som tar bort och lagrar växthusgaser från atmosfären.


Hallbarhet-pelarsida

Beräkningar enligt Green House Gas-protokollet

Coor beräknar utsläppen av växthusgaser enligt Green House Gas-protokollet. Utsläppen delas in i tre scopes (områden), som visar om de är direkta eller indirekta.

 • Scope 1: I scope 1 ingår direkta utsläpp från Coors fordonsflotta och maskinpark. Det långsiktiga målet är att ha en helt fossilfri fordonsflotta.
 • Scope 2: I scope 2 ingår de indirekta utsläpp från lokaler där Coor har operationell kontroll överenergianvändningen. Det långsiktiga målet är att endast använda förnyelsebara energikällor för att tillgodose behoven av el, värme och kyla i dessa lokaler.
 • Scope 3: I scope 3 ingår resterande indirekta utsläpp från inköpta varor och tjänster, men också exempelvis kapitalvaror, medarbetares pendling, hantering av avfall och distribution. Utsläpp från inköpta varor och tjänster står för den största delen av bolagets klimatpåverkan. Utöver målsättningen att 75% av leverantörerna ska ha mål i linje med SBTi för utsläpp inom scope 3 har Coor även som målsättning att minska utsläppen från mat och dryck med 30 procent till 2025 jämfört med baseline från 2018.