Coors plan för nettonoll godkänd av tredje part

Senast 2040 ska Coor nå Net-Zero, nettonollutsläpp av växthusgaser. Science Based Targets-initiativet har nu granskat vår plan och validerat att den stämmer överens med vad som enligt forskning krävs för att uppnå målet.

– Att vi fått vårt mål för Net-Zero validerat av en tredje part visar återigen att vi fokuserar på rätt saker i vår hållbarhetsstrategi. Det här är en av de saker vi gör för att framtidssäkra vårt företag och behålla vår marknadsledande position inom facility management i Norden, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef för Coor.

Att nå nettonollutsläpp är det mest ambitiösa klimatmålet en verksamhet för närvarande kan åta sig. Enligt den standard som Science Based Targets-initiativet har tagit fram ska anslutna företag uppfylla målet senast 2050.

Tre nyckelområden för omställning

För att uppfylla målet tio år tidigare än vad standarden kräver har vi identifierat tre nyckelområden för vår omställning: utsläpp från den egna verksamheten, ett skifte till mer hållbara menyer i Coors restauranger och ett mer cirkulärt flöde, både i affärsmodeller och från leverantörer.

– Vi har påbörjat resan och bland annat börjat elektrifiera vår fordonsflotta, använda fossilfri el och välja leverantörer som har lika ambitiösa klimatmål som oss. Men vi vet också att vi har en ännu större omställning framför oss och att det kommer att krävas mycket av oss som företag, men också av våra kunder, leverantörer och samhället i stort. Vi måste alla hjälpa till om vi ska klara 1,5-gradersmålet, säger AnnaCarin Grandin och fortsätter:

– Coor är ett förändringsbenäget företag och det finns en djupt rotad passion och vilja kring att skapa långsiktigt hållbara leveranser. Vi utmanar oss ständigt i att hitta sätt att minska klimatpåverkan i allt vi gör, från transporter av varor och tjänster, till att utveckla tjänster som är så klimatsmarta som möjligt. Här har vi en stor fördel i vårt etablerade samarbete med innovativa startups och vana att omfamna ny teknik. Till exempel använder vi AI dagligen i flera delar av vår verksamhet.

Nettonollutsläpp 2040

Coor har åtagit sig att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2040. I våra närliggande klimatmål har vi åtagit oss att reducera de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 75 % till 2030, från basåret 2018 års nivåer. Coor har också som mål att 75 % av företagets utsläpp från inköpta varor och tjänster, transporter uppströms och distribution ska komma från företag vars klimatmål blivit validerade av SBTi.

Coors långsiktiga klimatmål är att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1, 2 och 3 med 90 % från basåret 2018 till 2040. Eventuella återstående utsläpp inom Coors värdekedja som vi inte kan reducera kommer att neutraliseras med motsvarande mängd koldioxidkompensation. Detta inkluderar aktiviteter som tar bort och lagrar växthusgaser från atmosfären.

Scope 1, 2 och 3 – vad innebär det?

Coor beräknar utsläppen av växthusgaser enligt Green House Gas-protokollet. Utsläppen delas in i tre scopes (områden), som visar om de är direkta eller indirekta.