Innovation

Coor SmartClimate - för ett bättre inomhusklimat

Ett bättre inomhusklimat ger nöjdare medarbetare, mer välmående arbetsplatser och ökad produktivitet.

Förbättra inomhusklimatet Smart Climate | Coor

Allt från temperatur till ljus, luft och ljud påverkar hur medarbetarna trivs på jobbet och hur effektiva de är. Coor SmartClimate är en meny av tjänster som på olika sätt förbättrar inomhusklimatet och vi kan skräddarsy lösningar, både tekniskt och upplevelsemässigt. Vi arbetar tillsammans med utvalda partners som liksom vi brinner för riktigt smart service. Resultatet blir ett smartare klimat på arbetsplatsen!

Smart climate sensor | Coor

SENSORER SOM MÄTER I REALTID 
Sensorer från Yanzi Networks mäter exempelvis koldioxid, partikelhalt, temperatur och luftfuktighet i olika delar av lokalernaData visualiseras i ett webbaserat analysverktyg som ger ett objektivt beslutsunderlag. All information som insamlas är självklart anonym.  

Sensorerna kan användas för en enkel engångsanalys där byggnader och ytor med dåligt inomhusklimat identifieras och kan åtgärdas. Konceptet kommer dock till sin fulla potential som en mer permanent installation som kontinuerligt säkerställer inomhusklimatet på en arbetsplats 

Smart Climate luftrenare | Coor

SmartClimate luftrenare från LightAir tar bort pollen, dammkvalster, mögelsporer och andra skadliga partiklar. De kan användas på alla kontor eller arbetsplatser, finns både takmonterade och fristående i olika storlekar, de fristående kan lätt flytts mellan olika ytor.

Smart Climate förbättrar inomhusklimatet | Coor

SmartClimate virushämmare från LightAir neutraliserar över 97% av luftburna virus. Ren och virusfri luft ökar medarbetarnas välmående och minskar sjukfrånvaron, och är en win-win lösning för såväl medarbetare som arbetsgivare. Tjänsten är vinnare av IFMA Nordic FM Innovation Award 2020

Bevis för att virushämmaren fungerar finns bland annat i Karolinska Institutets sjuåriga studie. Resultaten har publicerats i medicinska tidskriften Nature som du kan läsa här.

Växtvägg för Smart climate | Coor

SmartClimate växtväggar från Naava finns i flera olika modeller och storlekar. De fungerar som ljudabsorbenter, rumsavskiljare, luftfuktare och skapar en fräsch inomhusluft vilket både ger ökat välmående hos personalen, ökad produktivitet och skapar en lugn och inspirerande miljö.


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.