Innovation

Coor SmartReality – AR/VR för smartare arbetssätt

Ny teknik möjliggör nya arbetssätt. Med SmartReality nyttjar vi Augmented Reality* för effektivare och säkrare service till våra kunder.

Vi förstår att

Augmented Reality och Virtual Reality ger dig ännu bättre service

Utvecklingen av Augmented Reality och Virtual Reality går snabbt framåt, vilket öppnar upp möjligheter för att applicera nya smarta arbetssätt. Vi på Coor ser många användningsområden för tekniken i vårt dagliga arbete, till exempel för att:

  • Lättare samarbeta på distans
  • Ge och få vägledning
  • Få enklare tillgång till information
  • Skapa interaktiva utbildningar

Inom konceptet SmartReality samlar vi de lösningar som nyttjar AR/VR för att möjliggöra en smartare och säkrare kundleverans.

*Augmented Reality (AR) som betyder ”förstärkt verklighet” handlar om att lägga till digitala element som ett filter på verkligheten medan Virtual Reality (VR) skapar en helt digital miljö.

Moderna behov...

Nya lösningar för dagliga utmaningar

Att ta hand om fastigheter från norr till söder i vårt avlånga land innebär mycket resande. I vår omställning mot ett fossilfritt samhälle strävar vi på Coor efter att hitta smarta lösningar som minskar våra koldioxidutsläpp. Med SmartReality kan vi minimera resande genom att lösa en del av de problem som uppstår på distans, istället för att skicka ut personal på plats. Förutom att det gynnar miljön så resulterar det också i snabbare felavhjälpning för våra kunder. Lösningen kallar vi Remote Support och är ett samarbete med Linköpingsföretaget XMReality.

En annan utmaning vi dagligen står inför är att hitta rätt i enorma industriparker och kontorsbyggnader. För att minska upplärningstider och möjliggöra en effektivare leverans vill vi nyttja AR i kombination med inomhusnavigering för att förenkla arbetet med bland annat rondering. Konceptet heter Virtual Maintenance och är ny lösing vi erbjuder med Österrikiska Insider Navigation som ligger i framkant inom området.

...och smarta lösningar

Strävan efter konstant förbättring

Med Remote Support kan Coors personal effektivt guida kollegor och kunder på distans genom en smart mjukvara för videosamtal. Under samtalet nyttjas AR för att rita, peka och kommentera direkt på videoströmmen, vilket möjliggör enklare samarbete på distans.  

Coor SmartReality möjliggör också effektivare och säkrare ronderingar genom att tillhandahålla inomhusnavigering med digitala checklistor. Plötsligt blir det enkelt och smidigt att utföra arbeten även i de mest komplexa fastigheterna.


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.