Hållbarhet

Tillsammans med kunder och leverantörer arbetar Coor med att utveckla hållbara FM-tjänster. Ambitionen är tydlig:
Vi ska bli ett hållbart företag på riktigt.

Hållbarhet | Coor

Vi tar ansvar

Hållbarhet – ett fokusområde på Coor

Coor tar ett långtgående ansvar för sin verksamhet och för hur den påverkar människan, miljön och samhället över tid. Kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter ska känna sig trygga i att Coor bedriver sin verksamhet på ett professionellt, lönsamt, säkert och hållbart sätt.

Vi vill ha en framgångsrik verksamhet utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Vi har höga hållbarhetsambitioner och en strategi som bygger på principerna i FN:s Global Compact och mål för hållbar utveckling.

Läs vår hållbarhetspolicy här (på engelska) ➝

Så arbetar vi med hållbarhet

Långsiktiga mål i tre dimensioner

Coor har tydliga och mätbara mål och skapar värde i tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Våra sociala mål och miljömål är lika viktiga för vår företagsledning som våra affärsmål. Hållbara affärer handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för de aktiviteter man är delaktig i och vi arbetar ständigt med att vidareutveckla vår affär, i alla dimensioner.

Läs mer om hållbarhetsarbetet i våra tre dimensioner:

Affärsmässigt ansvar ➝

Socialt ansvar ➝

Miljömässigt ansvar ➝

Hållbarhetsarbete i vårt erbjudande

Genomtänkta tjänster

Smart och hållbar service är avgörande för morgondagens attraktiva arbetsplatser. Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer, sunda affärsmodeller och personliga kontakter. I vårt partnerskap med kunden är vi en kunnig och proaktiv rådgivare som bidrar till utvecklingen i våra gemensamma hållbarhetsfrågor inom ramen för vårt samarbete.

Här kan du läsa mer om våra tjänsteerbjudanden:

Science Based Targets

Coor har fått sina kortsiktiga klimatmål validerade av Science Based Target-initiativet (SBTi), som verkar för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Coor har även anslutit sig till Science Based Targets långsiktiga netto noll-mål. 

Prioriterade globala mål | Coor

Nyheter inom hållbarhet

Alla {{category}}

Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet