Fastighetsservice

Fastighetsservice - med fokus på teknik, miljö och framtid

Coor är en komplett samarbetspartner inom fastighetsservice, med en unik flexibilitet och innovativa, hållbara, tekniska lösningar. Vi har lång och bred erfarenhet av olika fastighetstjänster till företag och organisationer av alla storlekar i hela Norden.
Kontakta oss

Fastighetsservice | Coor

Funktionella fastigheter

Fastighetsservice på ny nivå

I denna film berättar Anna Rudberg, ansvarig för Coor fastighet i Sverige, om tre viktiga trender inom fastighetsservice – och hur du kan hänga med i skapandet av framtidens smarta, trygga och hållbara fastigheter.

Vi förstår att

Fastighetsservice ska optimera byggnader över hela deras livscykel

En byggnads livslängd sträcker sig över flera decennier eller till och med sekel. Det innebär att över 80 % av en byggnads totalkostnad och miljöpåverkan uppkommer under förvaltningsfasen. Det är då fastighetens hela värde kan uppnås – om byggnaden används till sin fulla potential.

Du som fastighetsägare vill förmodligen skapa attraktiva upplevelser i och kring dina fastigheter – sådant som gör att medarbetare, kunder och anställda vill vistas och kan må bra i dem. Samtidigt ska kostnader och miljöpåverkan minimeras över byggnadens livscykel. För detta krävs mer än bara byggnadsdesign och tilltalande interiör. En välskött utomhusmiljö, fungerande teknisk fastighetsservice och professionell lokalvård är några av de saker som kan stärka upplevelsen för alla som besöker din fastighet.

Coor har lösningen

Smart, trygg och hållbar fastighetsservice
– för alla inblandade

Tusentals personer bor och arbetar i fastigheter där Coor utför fastighetsservice och vi ser till att alla som vistas där är trygga och kan trivas. Även du som äger och ansvarar för fastigheter där Coor finns kan sova gott om natten. 

Med Coor som fastighetspartner kan du vara säker på att de fastighetstjänster vi levererar utförs med hög kvalitet och långsiktighet. Vi jobbar proaktivt för att förebygga problem och agerar snabbt och flexibelt om utmaningar ändå uppstår.

Du får en öppen dialog där vi utifrån vår kompetens och kreativitet föreslår lösningar som blir riktigt bra för dig och dina fastigheter, både nu direkt och över tid. 

Vi tar helhetsansvar

Tjänster för dina fastigheter

Energieffektivisering

Fastighetsservice för energieffektiva fastigheter

Våra smarta energitjänster minskar din fastighets driftskostnader – och din miljöpåverkan!

Upptäck våra energitjänster ➝

Hållbarhet på riktigt

Fastighetsservice med bra kundavtal, sunda affärsmodeller och personliga kundrelationer

Coor tar stort ansvar för den egna verksamheten och hur den påverkar människan, miljön och samhället över tid. Våra tjänster bidrar till välfungerande och välmående fastigheter – både idag och på längre sikt.

Coor väljer alltid miljömärkta material, vi energioptimerar och vi tänker på både våra egna och våra kunders klimatavtryck. Hela vår verksamhet är ISO miljöcertifierad.

Hållbar service innebär att bidra till arbetsliv där människor mår bra och trivs. För våra egna medarbetare betyder det att vi jobbar med ergonomi, arbetsklimat och skapar välmående arbetsmiljöer även för dem.

Utveckling från första stund

Proaktivitet ur ett livscykelperspektiv

Genom innovation och ständig teknik- och processutveckling skapar vi stort värde för våra kunder.

Smarta tjänster handlar om att med hög kompetens och moderna metoder skapa riktigt effektiva leveranser, på både kort och lång sikt. Effektivitet handlar också om att utföra fastighetstjänster med helhetssyn. Vi fokuserar på livscykelperspektivet och väljer lösningar som med rätt mix av felavhjälpande och planerat underhåll skapar mest värde över tid.

Coor arbetar, följer, testar och driver utvecklingen inom fastighetsområdet. Några exempel på innovationer som ofta är del av vår verksamhet:

Veolia TM är nu en del av Coor

Genom Coors förvärv av Veolia Technical Management vidareutvecklar vi vår verksamhet inom fastighetsservice och tekniskt fastighetsunderhåll. Bland annat kompletterar vi vårt erbjudande med Asset Management.

Vi fortsätter ta hand om deras uppdrag i form av byggnader, utrustning och infrastruktur precis som innan, till exempel Öresundsbron som bilden till höger visar.

Läs mer ➝

Välj rätt leverantör

Fastighet - ett av våra mest snabbväxande tjänsteområden

Coor förvaltar idag över 15 miljoner kvadratmeter, vilket gör oss till en av Nordens största leverantörer av fastighetstjänster. Vi tar vara på de synergier och skalfördelar som uppstår genom vår bredd och storlek. Nyckeln till framgång är nära partnerskap och långsiktiga relationer med våra kunder, och att vi tar lika väl hand om våra medarbetare. Genom en kombination av marknadsledande kompetens, innovativa lösningar och servicegrad är fastighetstjänster ett av våra mest snabbväxande tjänsteområden.

Våra nöjda kunder

Coor har många kunder i olika branscher

Coor är servicepartner till hundratals företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor i Norden. Våra fastighetstjänster kan ingå i ett större FM-uppdrag eller vara rena leveranser av fastighetsservice. Vår fastighetsservice bygger på flexibilitet med en kvalitetssäkrad process i grunden som vi anpassar efter varje kunds specifika behov. Ju fler tjänster vi utför, desto smartare är lösningen.

Bland Coors större fastighetsuppdrag i Sverige finns SAAB, Sandvik, Volvo Cars, SAS, ICA, GKN och Borealis. Till våra kundcase ➝

Jobba inom fastighetsservice på Coor

Brinner du för fastigheter och är sugen på ett nytt jobb? Då söker vi dig!


Kontakta Coor

Låt oss prata fastighetsservice

Våra fastighetsspecialister står redo att stötta dig med allt du behöver hjälp med i och runt omkring dina fastigheter, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Kontakta oss på Coor redan idag.

 Ansvarig Fastighetsservice - Anna Rudberg | Coor

Anna Rudberg

Ansvarig Fastighet
Coor i Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.