Genom Addici har Coor en toppmodern larmcentral i egen regi

Vi säkerställer att våra kunders företag, deras medarbetare och deras fastigheter är trygga - dygnet runt, året om. Addicis larmcentral är certifierad enligt SSF 136:5 och auktoriserad av Länsstyrelsen.

Kontakta oss
Kvinnlig medarbetare på larmcentral | Coor

Så förstår vi situationen

Allt fler säkerhetstjänster levereras på distans

Efterfrågan på smarta distanstjänster har ökat i och med coronapandemin och idag behöver många verksamheter flexibla fjärrlösningar för systemövervakning och larm.

Många företag har samtidigt stora och komplexa behov inom både säkerhet och fastighetsdrift. Gemensamt är önskan om att samla alla sina uppkopplade system hos en och samma leverantör med en larmcentral i egen regi.

Vi skapar värde

Trygghet och problemlösning i fokus för larmcentralen - dygnet runt, året om

Med olika system anslutna till Addicis larmcentral övervakas våra kunders fastigheter och verksamheter av specialutbildade larmoperatörer. De agerar snabbt vid eventuella larm eller situationer och säkerställer rätt åtgärd.

Larmcentralen är navet i alla våra säkerhetsleveranser som skyddar personer, egendom och vårt samhälle. Vi ger tillgänglighet dygnet runt och möjliggör nya lösningar där tekniska system kostnadseffektivt kan användas för både fastighetsdrift och utökad trygghet.

Vi tar helhetsansvar

Exempel på tjänster som larmcentralen utför

  • Mottagning och verifiering av larm
  • Kamerarondering
  • Telefonmottagning
  • Fjärrtjänster som guidning av personal på plats och öppning av dörrar
  • Krisjour
  • Övervakning
  • Styrning av tekniska system

Service dygnet runt

En viktig del av vårt
National Operating Center (NOC)

NOC har fokus på uppkopplade fastighetssystem som kräver service dygnet runt. Vi utvecklar - tillsammans med våra kunder - skräddarsydda tjänster inom till exempel säkerhet, övervakning, energioptimering, fastighetsjour, krisrespons och jour för arbetsplatsservice.

Välj rätt leverantör

Addicis larmcentral är del av lösningen när kundkännedom, flexibilitet och hög servicenivå är avgörande

Vår kompetens och långa erfarenhet inom fastighet, säkerhet och FM gör att vi kan lösa problem, oavsett vilken tjänst eller tid på dygnet som ett larm eller samtal kommer in. Med Addicis larmcentral som en del i en FM-lösning är vi alltid tillgängliga, och ger våra kunder en unik flexibilitet och skalbarhet.

Addici uppfyller de höga krav som ställs på en certifierad och auktoriserad larmcentral, exempelvis vad gäller IT-säkerhet, larmhanteringssystem och reservkraft. Vi har valt att investera i ett av de bästa larmhanteringssystemen, och vår larmcentral är en av de modernaste i Sverige.

Våra kunder värdesätter smidighet och kostnadseffektivitet, men framför allt trygghet för personal, verksamhet och fastigheter.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.