Energieffektivisering – upptäck våra energitjänster

Energitjänster och energieffektivisering förbättrar fastigheters prestanda och minskar både driftkostnader och miljöpåverkan. Låt våra energiingenjörer, energitekniker och energispecialister hjälpa dig ta viktiga steg mot mer energieffektiva fastigheter.
Kontakta oss

Varför energitjänster?

3 orsaker att energieffektivisera

Energitjänster inom energieffektivisering förbättrar din fastighets prestanda och leder till lägre driftkostnader och minskad miljöpåverkan.

 1. Kostnadsbesparingar. Energioptimering minskar energikostnaderna med upp till 20% utan stora investeringar. Frigjorda resurser som kan användas för andra viktiga ändamål inom verksamheten.
 2. Hållbarhet och miljö. Att reducera energianvändningen minskar påverkan på klimatet och miljön och bidrar till ett mer hållbart samhälle.
 3. Ökad prestanda och produktivitet. Genom att optimera alternativt uppgradera tekniska installationer och system skapas en mer bekväm och produktiv arbetsplats för dina anställda.

Energieffektivisering

3 nivåer av energitjänster

 1. Basleverans energi.
  I Coors fastighetsunderhåll ingår ofta Basleverans energi vilket är en kombination av kontinuerlig driftanalys och energioptimering. Arbetet utförs av tekniker med utbildning i Basleverenas energi. 
 2. Systematiskt energiarbete.
  Ett tillägg till Basleverans energi där energiingenjör leder arbetet och strategier formas för att uppnå kundens önskade energimål. Fokusområdet utökas även till energieffektivisering.
 3. Tilläggstjänster för energieffektiva fastigheter.
  I tillägg erbjuder vi insatser som kan accelerera er fastighets energiprestanda ytterligare en nivå.

Nivå 1

Basleverans energi

Vad är det?

Kontinuerlig driftanalys och energioptimering, där vår personal gör skillnaden. Coors arbetsmetodik och dokumentation ger ökad effekt av arbete, spårbarhet samt ordning och reda.

Så arbetar vi

 • Arbetssätt utformas av energiingenjör.
 • Arbetet utförs av våra tekniker, som utbildas inom energi, med stöttning av energiingenjör/energispecialist.
 • Löpande uppföljning via våra arbetsverktyg t.ex. vid ändrade driftparametrar.

 

Värdet för er?

 • Resultatet blir en mer driftsäker anläggning med en effektiv energianvändning och ett väl anpassat inomhusklimat.
 • Lägre energianvändning genererar lägre driftkostnader och en mer hållbar anläggning.
 • Kompetensutveckling ger mer nöjda medarbetare vilket resulterar i en mer kvalitativ drift och underhåll.


Genom metodik och kompetensutveckling når vi en hävarmseffekt då fler personer involveras i energiarbetet.

Nivå 2

Systematiskt energiarbete

Vad är det?

Ett tillägg till Basleverans energi med utökat fokus på energi­effektivisering. Tydliga mål utformas och energi­ingenjör från Coor utformar strategier och leder arbetet för att nå målen.

Så arbetar vi

 • Återkommande energimöten med syfte att styra energiarbetet mot kundens energimål. Mötet används även som beslutsforum för åtgärder.
 • Kontroller/utredningar/analyser för att identifiera förbättrings­åtgärder.
 • Genomförande av åtgärder samt uppföljning av energistatistik och avvikelsehantering.
 • Omvärldsbevakning.

 

Värdet för er?

 • Förbättrad energiprestanda för anläggningen, minskade driftkostnader i form av underhåll och energi.
 • En mer framtidssäkrad anläggning och minskad påverkan av framtida energiprishöjningar.
 • Förutsättningarna att nå uppsatta hållbarhetsmål stärks.
 • Förbättrat samarbete och kompetensutveckling av driftorganisation + kund
 • Ökat fokus av omvärldsbevakning och möjlighet till erfarenhetsutbyte från liknande anläggningar.


Nyckeln till goda resultat är samarbete mellan alla parter. Engagemang och intresse från dig och dina medarbetare är en viktig framgångsfaktor.

Nivå 3

Tilläggstjänster för mer energieffektiva fastigheter


Kontakta Coor

Låt oss prata energieffektivisering

Vill ditt företag också spara energi? Ta kontakt med våra energirådgivare för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till. 

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.