Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök

Smart och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning

Coor utför kostnadseffektiv fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, energioptimering, projektutveckling och ekonomisk förvaltning för alla typer av byggnader och anpassar oss till varje kunds behov.

Kontakta oss
Coors kunskapsbank | Coor

SÅ FÖRSTÅR VI ER

Smart fastighetsförvaltning för din fastighet

En fastighets livslängd sträcker sig flera decennier eller till och med sekel. Den största delen av byggnadens totalkostnad och miljöpåverkan uppkommer först under fastighets­förvaltningen. Det är också då en fastighets fulla värde kan uppnås, när byggnaden används till sin fulla potential.

Nya tider och nya krav

Idag förväntas fastighetsägare leverera ”attraktiva användarupplevelser” i och kring sina fastigheter. Bra fastighetsmiljö gör att människor mår bra, vill vistas i fastigheterna och kan arbeta effektivt. Samtidigt ska kostnader och miljöpåverkan för byggnaden minimeras. För detta krävs mer än bara snygg design och tilltalande interiör. Upplevelser skapas och förstärks i exempelvis en välskött utomhusmiljö, fungerande fastighetsservice och lokalvård. Kostnader och klimatavtryck styrs med hjälp av smart fastighetsförvaltning.

COOR SKAPAR VÄRDE

Heltäckande fastighetsförvaltning för moderna behov

Coor har djup kunskap om och lång erfarenhet av drift- och underhåll i de flesta typer av fastigheter. Vi är starka inom teknisk fastighetsförvaltning och utför även tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning. Vi utvecklar hela tiden våra tjänster så att våra kunder lugnt kan fokusera på sin egen  kärnverksamhet i stället för på sin fastighet.

Med engagerade medarbetare och moderna tekniska lösningar har vi genomtänkta lösningar för olika former av verksamheter, till exempel kontor, industrier eller sjukvård. Vår strävar ständigt efter att sänka de totala ägandekostnaderna samtidigt som vi bibehåller funktionen och tillståndet för kundens fastigheter och tillgångar.

Teknik som sparar tid, förbättrar analys och förebygger olyckor

Marknaden utvecklas snabbt, och vi bevakar löpande utvecklingen för att identifiera nya innovationsmöjligheter. I vår fastighetsförvaltning använder vi oss av moderna system- och tekniklösningar, till exempel ett underhållsystem som är speciellt anpassat för fastigheter, sensorsystem, robotar och smarta drönare.

VI TAR HELHETSANSVAR

Teknisk, ekonomisk och administrativ fastighetsförvaltning

Coor kan ta hand om allt som har med fastighetsförvaltning att göra, till exempel:

 • Tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader och dess tekniska installationer såsom hissar, portar, mediaförsörjning med mera - inklusive jour och beredskap.
 • Hantering av arkiv, ritningar, nycklar och passerkort.
 • Tillsyn, skötsel och underhåll av planteringar, parkanläggningar och andra gröna ytor samt snöröjning och halkbekämpning av vägar, trottoarer och tak.
 • Drift och underhåll av elanläggningen. Vi kan även vara elanläggningsansvariga.
 • Myndighets- och statusbesiktningar för OVK och SBA. Vi tar fram underhållsstrategier och planer för fastighetens hela livscykel.
 • Ekonomisk administration, budgetering, uppföljning och uppgifter till myndigheter samt att sköta kontakt med fastighetsägare och hyresgäster.
 • Energiförvaltning och energirådgivning som minskar energianvändningen.
 • Projektledning vid utveckling av fastigheter eller i nybyggnationer.