• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor Advisory - för ett inspirerande, smart och hållbart arbetsliv!

Vi gör er arbetsplats till en attraktiv plats för medarbetare, kunder och samarbetspartners. Coor Advisory erbjuder strategisk rådgivning kring framtidens arbetsplatser och arbetsliv samt hjälper er att skapa kund- och medarbetarcentrerade arbetsplatsupplevelser.

Kontakta oss
Rum med två stolar framför ett fönster med utsikt över snötäckta berg | Arbetsplatsstrategi | Coor

Så förstår vi er

Nya krav på 
arbetsplatser och arbetssätt

Genom pandemin har strategiska arbetsplatsfrågor kommit än högre upp på agendan. Det hybrida arbetssättet har utvecklats snabbt och är här för att stanna vilket ställer nya krav på både våra arbetsplatser och arbetssätt.

Frågor som många företag ställer sig idag är var, när och hur ska vi arbeta tillsammans i framtiden för att uppnå ett "hållbart arbetsliv" och vad kan vi göra för att möta medarbetarnas behov?

Det hållbara arbetslivet innebär att chefer och medarbetare tillsammans skapar en företagskultur som möjliggör bättre upplevelser, ökat självbestämmande samt effektivare samarbete. I det arbetet är en attraktiv och anpassad arbetsplats som andas inspiration, kreativitet och välmående ett viktigt stöd.

Asfaltsväg i ett skogsområde | Arbetsplatsstrategi | Coor
Insidan av en nästan sluten cirkelformad byggnads utsida | Arbetsplatsstrategi | Coor

COOR ADVISORY SKAPAR VÄRDE

Våra experter formar framtidens arbetsplatser

Coor Advisory erbjuder strategisk rådgivning i syfte att utforma attraktiva, välmående och inspirerande arbetsplatser och arbetsliv. Våra konsulter hjälper er att designa strategier och koncept för den framtida arbetsplatsen - tillsammans skapar vi fantastiska medarbetarupplevelser.

Vi erbjuder allt från djupgående förstudieanalyser om era medarbetares behov till inspirerande workshops och projektledning av komplexa arbetsplatsförändringar. 

Coor Advisory har hjälpt kunder att utveckla effektiva och hållbara arbetsplatser sedan 2009. Med hela Coor i ryggen är vi väl rustade för att hjälpa er genom er förändringsresa!

Vi tar helhetsansvar

Coor Advisorys tjänster

Vi är med er hela vägen - från förstudie & behovsanalys till genomförande av arbetsplatsförändringar samt uppföljning och efterlevnad. Oavsett var i förändringsresan ni är, stöttar vi er i utvecklingen av er framtida arbetsplats. Alla projekt ser olika ut då de genomförs utifrån era medarbetares unika behov och förutsättningar samt utifrån ert bolags värderingar, strategier och mål.

Se exempel på våra tjänster nedan:

Våra nöjda kunder

Genom åren har vi utvecklat arbetsplatser

Vi har framgångsrikt hjälpt ett stort antal kunder med att utveckla, förbättra
och optimera just deras arbetsplatser, både inom offentlig och privat sektor.

 

Vilka vi är

Ett team med bred och gedigen erfarenhet

Coor Advisory är ett team projektledare och strateger med höga ambitioner och bred kompetens som brinner för de utmaningar som en arbetsplatsförändring innebär. Vårt starka samarbete och prestigelöshet inom teamet gör att vi ständigt utvecklas och arbetar smart i våra projekt.

Vi finns fysiskt i både Stockholm, Göteborg och Skåne, men med dagens flexibla och digitala arbetsliv finns det inga lokala begränsningar.

Kontakta oss 

 

Gör er arbetsplats till en upplevelse!

Använd våra arbetsplatsstrateger för att skapa inspirerande arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Johanna Carlström

Arbetsplatsstrateg och tf. ansvarig för Coor Advisory

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR

Våra publiceringar

Läs om framtidens arbetsplatser, trendspaningar och våra insikter.