Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor Advisory - för ett inspirerande, smart och hållbart arbetsliv!

Vi gör er arbetsplats till en attraktiv plats för medarbetare, kunder och samarbetspartners. Coor Advisory erbjuder strategisk rådgivning kring framtidens arbetsplatser och arbetsliv samt hjälper er att skapa kund- och medarbetarcentrerade arbetsplatsupplevelser.

Kontakta oss
Advisory | Coor

Så förstår vi er

Nya krav på 
arbetsplatser och arbetssätt

Genom pandemin har strategiska arbetsplatsfrågor kommit än högre upp på agendan. Det hybrida arbetssättet har utvecklats snabbt och är här för att stanna vilket ställer nya krav på både våra arbetsplatser och arbetssätt.

Frågor som många företag ställer sig idag är var, när och hur ska vi arbeta tillsammans i framtiden för att uppnå ett "hållbart arbetsliv" och vad kan vi göra för att möta medarbetarnas behov?

Det hållbara arbetslivet innebär att chefer och medarbetare tillsammans skapar en företagskultur som möjliggör bättre upplevelser, ökat självbestämmande samt effektivare samarbete. I det arbetet är en attraktiv och anpassad arbetsplats som andas inspiration, kreativitet och välmående ett viktigt stöd.

Anställda vid sina skrivbord | Coor
Rund byggnad | Coor

COOR ADVISORY SKAPAR VÄRDE

Våra experter formar framtidens arbetsplatser

Coor Advisory erbjuder strategisk rådgivning i syfte att utforma attraktiva, välmående och inspirerande arbetsplatser och arbetsliv. Våra konsulter hjälper er att designa strategier och koncept för den framtida arbetsplatsen - tillsammans skapar vi fantastiska medarbetarupplevelser.

Vi erbjuder allt från djupgående förstudieanalyser om era medarbetares behov till inspirerande workshops och projektledning av komplexa arbetsplatsförändringar. 

Coor Advisory har hjälpt kunder att utveckla effektiva och hållbara arbetsplatser sedan 2009. Med hela Coor i ryggen är vi väl rustade för att hjälpa er genom er förändringsresa!

Vi tar helhetsansvar

Coor Advisorys tjänster

Vi är med er hela vägen - från förstudie & behovsanalys till genomförande av arbetsplatsförändringar samt uppföljning och efterlevnad. Oavsett var i förändringsresan ni är, stöttar vi er i utvecklingen av er framtida arbetsplats. Alla projekt ser olika ut då de genomförs utifrån era medarbetares unika behov och förutsättningar samt utifrån ert bolags värderingar, strategier och mål.

Se exempel på våra tjänster nedan:

Våra nöjda kunder

Genom åren har vi utvecklat arbetsplatser

Vi har framgångsrikt hjälpt ett stort antal kunder med att utveckla, förbättra
och optimera just deras arbetsplatser, både inom offentlig och privat sektor.

 

Vilka vi är

Ett team med bred och gedigen erfarenhet

Coor Advisory är ett team projektledare och strateger med höga ambitioner och bred kompetens som brinner för de utmaningar som en arbetsplatsförändring innebär. Vårt starka samarbete och prestigelöshet inom teamet gör att vi ständigt utvecklas och arbetar smart i våra projekt.

Vi finns fysiskt i både Stockholm, Göteborg och Skåne, men med dagens flexibla och digitala arbetsliv finns det inga lokala begränsningar.

Kontakta oss 

 

Gör er arbetsplats till en upplevelse!

Använd våra arbetsplatsstrateger för att skapa inspirerande arbetsliv.
Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef och ansvarig för Coor Advisory

Våra publiceringar

Läs om framtidens arbetsplatser, trendspaningar och våra insikter.

Använd våra arbetsplatsstrateger för att skapa inspirerande arbetsliv

Kontakta oss