Nedladdningsbara guider

Framtidens arbetsplatser, JTWR rapport 2023

Join the Workplace Revolution 2023

Coor har gjort en ny nordisk studie ur både beslutsfattares och medarbetares perspektiv. Läs rapporten som ger insikter, idéer och inspiration på resan mot framtidens arbetsplats.

Framtidens arbetsplatser - kampanj | Coor

Join the Workplace Revolution 2022

Insikter, erfarenheter och råd på resan mot framtidens arbetsplats – så möts företagens och medarbetarnas nya behov. Den 28 april 2023 släpper vi årets rapport med nya spännande insikter.

Framtidens arbetsplats - det nya normala | Coor

Undersökning – Det nya normala (2021)

Hur mycket kommer vi att arbeta hemifrån i ”det nya normala”? Hur kommer kontoren att utvecklas? Vilka funktioner behöver vi där? Det är tydligt att framtidens arbetsliv efterfrågar flexibla lösningar. Coors verksamhet med inriktning mot arbetsplatsstrategi, Coor Advisory, ville veta mer och därför har vi frågat över 500 nordiska företag. Resultatet hoppas vi ska kunna ge dig stöd inför ditt företags resa mot framtidens arbetsplats.

Ladda ner filen
Guide Wellnes | Coor

Guide Wellness - Därför måste vi prata om arbetshälsa

Today’s negative occupational health trend no longer only concerns individuals – it concerns the whole of society. Could the problem be solved by making permanent changes in workplace habits? Den nedåtgående trenden kring hur vi egentligen mår på jobbet är inte längre bara kopplad till individen – utan hela samhället. Kan lösningen på problemet vara bestående beteendeförändringar i arbetskulturen?

Coors guide till Smarta byggnader | Coor

Guide Smarter Buildings - Smarta byggnader för en smartare arbetsplats

Vilken skillnad kan en byggnad göra för medarbetarnas hälsa och för vår egen förmåga att ta ansvar för miljön på våra arbetsplatser? Futuristiska smarta byggnader tar hand om både människan och miljön. Smart Buildings-konceptet är ofta förknippat med nya byggnader, ny teknik och framför allt byggautomatisering. Det innebär automatiserade processer för övervakning och kontroll av byggnadernas installationer, såsom ventilation, belysning och säkerhetssystem. Men en smart byggnad kan vara mycket mer än så. Grunden i en smart byggnad utgörs alltid av behoven hos dem som spenderar tid i den. Fokus ligger främst på tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet, samtidigt som byggnaden måste ge en attraktiv användarupplevelse, ett hälsosamt inomhusklimat och ytterligare tjänster som ger mervärde för anställda och användare.

Vested Outsourcing | Coor

Guiden Vested Outsourcing

Relationsbaserade affärsmodeller är en trend som vinner mark inom Facility Managment (FM). Fler har upptäckt att det är svårt att skapa en långsiktig och innovativ FM leverans som bidrar till konkurrensfördelar i kärnverksamheten. Det kan bero på att FM-tjänster upphandlas med stort fokus på prispress och detaljstyrning. Istället efterfrågas allt oftare en resultatbaserad affärsmodell där ett noggrant utarbetat samarbete skapar ett samstämmigt intresse hos både kund och leverantör. Vested syftar till att ge kunden lägre kostnader i kombination med intäktsökande innovationer samtidigt som leverantören ges möjlighet att uppnå högre lönsamhet än vanligt.