Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

God företagskultur

Många av våra kunder har verksamhet på olika orter och/eller i olika länder. De förväntar sig att vi arbetar på ungefär samma sätt och levererar samma goda service i hela koncernen. Att arbeta aktivt med en gemensam företagskultur är därför en viktig uppgift.

Planering av lunch | Coor

En gemensam plattform

Oavsett vad vi arbetar med förenas alla medarbetare i ambitionen att tillhandahålla god service till våra kunder. Vi ska vara smarta och fundera på hur vi kan bli bättre på det vi gör. Vår gemensamma ambition är att ständigt utveckla servicen till våra kunder. Förbättringsförslag och nya lösningar är något vi alla kan bidra med, och vi har därför infört ett gemensamt arbetssätt för att kunna ta tillvara på alla goda idéer.

Utgångspunkten i arbetet med vår företagskultur är våra tre ledstjärnor och vår gemensamma uppförandekod - Code of Conduct. Våra ledstjärnor är våra värderingar. De ligger till grund för hur vi agerar i vårt arbete – gentemot våra kunder och mot varandra.

Läs mer om Code of Conduct ➝

Läs mer om våra ledstjärnor ➝

Kvinna i reception | Coor

Coor Awards

Coor Awards är en utmärkelse som årligen delas ut till personer som har utmärkt sig inom de områden som är viktiga för oss på Coor för vår fortsatta framgång.

Läs mer ➝

Lediga jobb

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta,
hållbara och fulla av glädje. Har du också passion för människor
och service? Utforska möjligheterna hos oss på Coor. 

Till alla våra lediga tjänster ➝