För leverantörer

Ett långsiktigt samarbete

Coor tar fullt ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer. Köpta tjänster och varor är en stor del av vår leverans och påverkar kvaliteten och våra kostnader. Vi är därför måna om goda och långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på våra leverantörer. Som ett led i vår miljösatsning så vill vi också stödja våra leverantörer att använda elektronisk fakturering istället för pappersfakturor.

Ramavtal

Coor är leverantörsoberoende, men tecknar övergripande ramavtal med leverantörer inom vissa tjänster som Coor betraktar som strategiskt viktiga.

Ramavtalen hanteras och utvecklas av kategoriansvariga i Coors centrala inköpsfunktion. En stor del av tjänsterna köps in lokalt med stöd av en professionell upphandlingsprocess och lokala avtal med tydligt reglerade affärsvillkor.

Ständigt förbättringsfokus

Coor fokuserar starkt på förbättring och utveckling av serviceleveransen för att ständigt bidra med värde till våra kunder. Vi har förväntningar på våra strategiska leverantörer att delta aktivt i denna process för att förbättra servicen till Coors kunder i tätt samarbete med Coor.

Miljöpolicy och Code of Conduct för leverantörer

Vår miljöpolicy och "Code of Conduct" gäller också för våra leverantörer.

E-fakturering

Coor värnar om miljön och satsar på allvar på att stödja våra leverantörer så att de använder elektronisk fakturering. Se våra sidor som handlar om fakturering där du hittar information kring e-fakturering, fakturareferens, Coors bolagsnamn och faktureringsadresser.

Omvänd skattskyldighet

Coor Service Management AB omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet på byggtjänster. Fakturor omfattande aktuella byggtjänster ska ställas ut utan moms och innehålla uppgifter om vårt momsreg.nr 663000-2233 samt att omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller.