Investerare

Investerare

En investering i Coor är en investering i ett ledande servicebolag med stabil tillväxt, god lönsamhet, stark kassagenerering och hög direktavkastning.

Vår finansiella informationsgivning ska kännetecknas av att vara öppen, relevant och korrekt för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie. Under denna sektion kan du följa vår aktiekurs samt hitta rapporter, presentationer och annan investerarrelaterad information.Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring vår finansiella information.