Investerare

Investerare

En investering i Coor är en investering i ett ledande servicebolag med stabil tillväxt, god lönsamhet, stark kassagenerering och hög direktavkastning.

Vår finansiella informationsgivning ska kännetecknas av att vara öppen, relevant och korrekt för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie. Under denna sektion kan du följa vår aktiekurs samt hitta rapporter, presentationer och annan investerarrelaterad information. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring vår finansiella information. 

Vårt investerarlöfte

Coor eftersträvar att vara investerarnas förstahandsval genom att kombinera en god direktavkastning med en relativt låg risk. För att åstadkomma det arbetar Coor för att bibehålla bolagets starka position på en relativt konjunkturokänslig marknad med god tillväxt, leverera ett stabilt resultat och ha en låg kapitalbindning i kombination med en generös utdelningspolitik. För att kunna leverera detta över tid är en väl fungerande bolagsstyrning, transparent kommunikation och tillämpning av god affärssed också viktiga komponenter.

Finansiella mål

Du hittar våra långsiktiga finansiella mål via denna länk.

Klas Elmberg

Klas Elmberg

CFO & IR-direktör

+46 (0)10-559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Sara Marin

Sara Marin

Föräldraledig

Nina Högstedt

VD-assistent

+46 (0)10 559 54 58

nina.hogstedt@coor.com