• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Investerare

En investering i Coor är en investering i ett ledande servicebolag med stabil tillväxt, god lönsamhet, stark kassagenerering och hög direktavkastning. På Coors hemsida för Investor Relations hittar du mer information.

Läs mer på vår hemsida för investerare