Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Utvecklas i den riktning du vill

Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder som reflekterar både kunder och samhället i stort. Det är en av våra största tillgångar; med fler perspektiv blir vi bättre, mer lönsamma och mer innovativa. Därför har vi flera initiativ för att stötta tillväxten av vår mest värdefulla tillgång – våra människor.

Coor Business School

Coor Business School är en utbildning för våra chefer och specialister för kompetensutveckling, kunskapsutbyte och att nätverka inom bolaget. Syftet med utbildningen är dels att skapa en enhetlig syn på service och arbetssätt dels att tydliggöra vad det innebär att vara chef på Coor. Utbildningen pågår i tre dagar och är väldigt uppskattad.

Coor Service School

För att underlätta integrationen i Coor och utveckla våra medarbetares servicekunskaper har vi tagit fram en utbildning som vänder sig till alla medarbetare – Coor Service School. Genom utbildningen uppmuntrar vi våra medarbetare att dela och öka kunskap mellan kontrakt, regioner och affärsområden och skapa en enad syn på service.