Att söka jobb hos oss

Vår ambition är att ha en effektiv och tydlig rekryteringsprocess där kandidatupplevelsen står högt i fokus. Vår rekryteringsprocess består av följande steg, ordningen kan variera beroende på roll.

Jobba hos Coor, svensk headerbild

Ansökan

Du finner våra lediga tjänster här. Du registrerar din ansökan via annonsen som fångat din uppmärksamhet. Du bifogar relevanta ansökningshandlingar samt kontaktuppgifter och din ansökan hamnar i vårt rekryteringsverktyg. Håll gärna utkik i din skräppost när du sökt en roll för att inte missa återkoppling eller meddelanden från oss.

Urval

Vi gör ett första urval där vi väljer ut de kandidater vars kompetenser stämmer bäst in på profilen som vi söker.

Intervju

Baserat på matchning mot rollen går ett antal kandidater vidare till intervju. Du får träffa rekryterande chef, veta mer om rollen, Coor och du ges möjligheten till att presentera dig själv mer ingående. Intervjun kan genomföras digitalt eller fysiskt. 

Tester

Vid rekrytering till vissa av våra roller använder vi tester. Testerna varierar beroende på vilken roll du söker. Det vanligaste testet är ett personlighetstest, där du får svara på frågor om hur du fungerar, värderar och resonerar i olika situationer, men vi använder oss ibland också av ett verbalt, logiskt och numeriskt test. Därtill följer en djupintervju kopplat till testresultatet. Testerna gör du hemifrån, via din smartphone, surfplatta eller dator och intervjun genomförs på distans.

Referenstagning

Referenstagningen sker vanligtvis via vårt digitala referenstagningsverktyg. Du som kandidat får en länk, via sms eller mail, där du bjuder in dina referenspersoner som då bjuds in till ett frågeformulär där de själva kan svara när det passar dem bäst. Vi ser gärna att du anger tidigare chefer som referenser.

En andra intervju

Beroende på roll kan vi vilja att du träffar din nya chefs chef eller en kollega du kommer samarbeta tätt med för intervju. Ett bra tillfälle att få se din nya arbetsplats, hälsa på tilltänkta kollegor och få svar på eventuella frågor som dykt upp sedan ni senast träffades.


Bakgrundskontroll

Syftet med en bakgrundskontroll är att minimera risker och skapa transparens, en trygghet och en säkerhet för båda parter. För dig som arbetssökande kan du känna dig trygg med att din tilltänkta arbetsgivare är noggrann och lägger stor vikt vid att hitta rätt person för tjänsten.

Information om bakgrundskontroller lämnas i rekryteringsannonsen men även under intervjutillfället.

Bakgrundskontroller görs alltid i slutet av en rekryteringsprocess, innan anställningsavtal skrivs. Men redan i din första kontakt med rekryterande chef kommer du få frågan ”Kommer vi hitta något i en bakgrundskontroll?”. Då har du en möjlighet att förklara vad som ligger bakom avvikelsen och visa att du hanterar situationen på ett bra sätt. En öppen, rak dialog är en bra start på vår relation.

Förekomster i bakgrundskontroll kan förhindra anställning.

Vad ingår i en bakgrundskontroll?

För alla våra roller innebär det kontroller i offentliga handlingar från verifierade källor.

  • Folkbokföring i Sverige
  • Åklagarbeslut - åtal och strafföreläggande
  • Brott och tvistemål i tingsrätt, hovrätt och HD
  • Dom och beslut i kammarrätt och förvaltningsrätt
  • Avgörande i hyresnämnden
  • Fordonsinnehav
  • Bolagsengagemang och konkurs

Kreditupplysning

För vissa roller genomförs en utökad bakgrundskontroll som innehåller ovanstående och även en kreditupplysning. En utökad bakgrundskontroll genomförs på roller med finansiellt ansvar, dvs medarbetare inom ekonomifunktionen, kontraktschefer och högre chefer.

Uppgifter som inte ingår i bakgrundskontrollen

I en bakgrundskontroll ingår inte att rekryteraren googlar dit namn för att till exempel ta reda på dina politiska åsikter eller religiösa tillhörighet. Vi samlar inte in, eller lämnar ut, information gällande etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, genetiska eller biometriska uppgifter, sjukdom och hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackföreningar.

Vanliga frågor och svar

Få svar på de vanligaste frågorna som en chef får inför en bakgrundskontroll (så du slipper ställa dem i din intervju).

Jag söker en roll som timanställd, gäller bakgrundskontroll även för mig?

Ja, vi utför bakgrundskontroller vid alla externa rekryteringar.

Hur vet jag om jag har gjort något som syns i en bakgrundskontroll?

Om du är osäker så har du inget du behöver ta upp. Överträdelser som skulle dyka upp är du garanterat medveten om.

Hur långt tillbaka i tiden går bakgrundskontrollen?

Det beror på. Standard är mellan 5-10 år, men om du har flera avvikelser inom samma område kan tidsperioden vara längre.

Kan jag få tjänsten om jag är dömd sedan tidigare?

Ja, även om vi får träff/förekomst i domstol behöver det inte innebära att du inte kan få jobbet, men ibland kan det vara helt avgörande för rekryteringen. Om du vet att något kommer att dyka upp i bakgrundskontrollen, oavsett vad det handlar om, rekommenderar vi att du själv berättar det. Då får du möjlighet att, med egna ord, förklara och berätta om det som hände och hur du ser på saken.

Vad innebär “offentliga uppgifter”?

Coors leverantör använder bara källor som är öppna för allmänheten, så kallade offentliga uppgifter. För att säkerställa att informationen gäller rätt person används alltid personnummer, aldrig namn, när kontrollen utförs.

Hur länge sparas uppgifter om mig?

Bakgrundskontroller genomförs av en rekryteringsspecialist på vår HR- avdelning, det är enbart den berörda specialisten som har tillgång till innehållet i handlingarna. Ingen information kring bakgrundskontrollen dokumenteras eller sparas.

Kan jag tacka nej till en bakgrundskontroll?

Nej, bakgrundskontrollen är ett obligatoriskt moment i vår rekryteringsprocess, och görs vid alla externa rekryteringar. Coor anställer enbart medarbetare som har genomgått en bakgrundskontroll.

  


Säkerhetsskyddsklassade arbetsplatser

För vissa av våra roller gäller säkerhetsskyddsklassning. För placering vid säkerhetsskyddade objekt/roller görs, utöver rekryteringsprocessen, en separat säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Om det är aktuellt för rollen du sökt, så upplyser chefen dig om detta och du blir då kallad till en säkerhetsintervju med någon av våra samtalsledare. 

Välkommen till Coor!

Som sista steg kommer vi överens om anställningsvillkor och skriver på ett anställningsavtal. Nu börjar arbetet för att se till att du får en bra preboarding och onboarding. Välkommen!