Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök
Upplevelsekontoret | Coor

Framtidsspaning: Mänskliga mötet allt viktigare

Att kontoret som arbetsplats är på utdöende stämmer inte alls, det säger Ulf Boman, på Kairos Future. Tvärtom. I framtiden behöver vi det mänskliga mötet för att skapa och producera.

Den digitala revolutionen har inneburit att många av oss kan arbeta var som helst: hemma, på ett café, i sommarstugan eller på en alptopp. Det har fått många att hävda att vi inte behöver kontoret som arbetsplats i framtiden – men inget kunde vara mer fel, enligt Ulf Boman, partner och framtidsstrateg på Kairos Future.

– Framtidens arbetsplatser kommer att vara så väl utformade att människor aktivt väljer att åka in till kontoret för att arbeta, säger Ulf Boman.

Hans vision av framtidens arbetsplats är ett attraktivt aktivitetsbaserat kontor, utan personliga skrivbord och med många olika typer av ytor: kreativa ytor, tysta ytor och telefonrum. Där arbetar vi sida vid sida med robotar och ska vi ha möten med kollegan i Göteborg så kan han eller hon medverka som ett hologram. Ledning och chefer är coachande, men har stor tillit till sina medarbetare och låter dem styra sitt eget arbete.

Kairos Future har tillsammans med digitaliseringskonsulten Palorial nyligen släppt rapporten Morgondagens arbetsplats. Den bygger på fokusgrupper och en enkät med ett tusental svenska tjänstemän. I rapporten slås fast att ett bra kontor är en hubb där människor vill samlas och vara, eftersom det finns många olika miljöer att arbeta i och bra digitala verktyg och system som underlättar arbetet.

– Vi behöver kontoret, för vi behöver mötas. I dag är kreativitet avgörande för företags framgång. Men tankar och idéer föds inte när man sitter ensam, de uppstår i mötet med andra människor, säger Ulf Boman.

Det innebär enligt Ulf Boman att ett kontor på sikt blir en viktig konkurrensfördel ­– för att attrahera de bästa talangerna, komma på nya idéer och utveckla produkter och tjänster.

– För att konkurrera blir det också viktigt att företagets värderingar avspeglar sig i kontoret. Ett exempel är att många företag numera använder sig av gamla möbler som de gör om för att passa det nya kontoret. Det är ett statement – man vill vara med och minska resursförbrukningen.

Utvecklingen av digitala arbetssätt och verktyg, och att de går att anpassa efter medarbetarnas behov, är också avgörande i framtiden.

– Många digitala verktyg är standardiserade, som Outlook, men de finns ofta dolda funktioner som vi kan använda oss av och därmed anpassa verktyget till den enskildas behov, säger Ulf Boman

På framtidens kontor är naturligtvis onödiga och tråkiga möten tabu. Enligt rapporten, så upplever många möten som tidstjuvar, även om de sker via videolänk. För information och administration används därför chattar, medan mellanmänskliga möten sker för att skapa, lära eller bygga gemenskap.

För att förenkla än mer på arbetsplatsen och underlätta för kollegerna har Coor stöttar företag med Konferensservice i Sverige under flera år. Konferensservicen gör att de anställda kan fokusera på de mänskliga mötet och på syftet med mötet snarare än administrera själva upplevelse.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.