Coor Service Management blir störst i Norge – bildar nytt bolag tillsammans med Det Norske Veritas

Coor Service Management (Coor) och Det Norske Veritas (DNV) bildar ett gemensamt service management-bolag med verksamhet i hela landet. Det nya bolaget blir det största TFM-bolaget i Norge med 150 medarbetare och en omsättning på 351 MSEK.

Det nya bolaget kommer att ägas till lika delar av Coor och DNV. Omsättningen för 2005 beräknas uppgå till 351 MSEK och bolaget får 150 medarbetare. VD blir Bengt Olsson och styrelsen kommer att bestå av representanter för båda bolagen. - Marknaden för service management växer i Norge och vi har sett en stark utveckling under det senaste året. Vi har redan överträffat våra omsättningsmål för 2005. Samarbetet med DNV gör att vi etablerar verksamhet i hela Norge vilket ger oss en ännu starkare plattform att växa från. Med detta befäster vi vår ledande position i Norden, säger Mats Jönsson, VD för Coor Service Management. Bolaget kommer att tillhandahålla internservice till DNVs kontor i Oslo, Stavanger, Trondheim och Harstad samt till Coor Service Managements norska kunder (t ex EDB, Skanska, Arcus och Asker Kommune). - Det här är en bra lösning för alla parter. DNV kan fokusera ytterligare på kärnverksamheten - att försäkra liv, värden och miljö - och samtidigt få en bra servicelösning. Eftersom det nya bolaget blir ett renodlat service management-bolag får våra servicemedarbetare nu en arbetsgivare med service som kärnverksamhet. Coor får en ökad närvaro i Norge vilket underlättar deras expansionsplaner. Vi bedömer framtidsutsikterna för det nya bolaget som mycket goda, säger Torolf Aadnesen, finansdirektör på DNV. För ytterligare information vänligen kontakta: Mats Jönsson, VD Coor Service Management, 08-553 95 950 Torolf Aadnesen, Finansdirektör Det Norske Veritas, +47 90 68 60 17 Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, 070-600 73 21