Coor Service Management köper servicebolag av NCC

Coor Service Management förvärvar NCCs servicebolag Con-sess, som är specialiserat på kontorsservice.

Consess omsätter 77 MSEK och har 12 anställda. Bolaget tillhandahåller kontorsservice till ett 70-tal kunder, däribland NCC och SJ. Coor tillträder som ägare med omedelbar verkan. – Med nya ägare, där arbetsplatsservice är en del av kärnverksamheten, får Consess större möjligheter att fortsätta sin positiva utveckling. Coor har större resurser att ytterligare utveckla Consess leverans, vilket kommer så-väl kunder som medarbetare tillgodo. Vi tror att den här affären är bra för alla parter, säger Mats Wäppling, vice VD på NCC. Genom förvärvet av Consess förstärker Coor den del av serviceleveransen som tillhandahåller arbetsplatsservice och får även flera kunder. – Genom affären breddar vi vår kundbas vilket ger oss många nya affärs-möjligheter. Consess är ett spännande bolag med kompetenta medarbeta-re, och vi ser fram emot att få utveckla bolaget tillsammans med dem, sä-ger Staffan Ebenfelt, affärsområdeschef på Coor Service Management. För ytterligare information kontakta: Staffan Ebenfelt, Affärsområdeschef Coor, tel: 08-553 95 995 Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor, tel: 08-553 95 904 www.coor.com www.consess.com www.ncc.com